Aldi verhuist en 32 woningen worden gerealiseerd

HAREN -  De ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein is na een Europese aanbesteding voorlopig gegund aan Explorius Vastgoedontwikkeling uit Rijssen. In het plan van Explorius is een verhuizing van de Aldi van de Jachtlaan naar het Raadhuisplein opgenomen, evenals het realiseren van 32 koopappartementen in het hogere segment boven de begane grond. Daarnaast is het streven de schil van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca.

Start bouw verwacht in 2019

Wethouder Mathilde Stiekema is tevreden met de voorlopige gunning: “het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken, mooi en centraal kunnen wonen en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. De ontwikkeling gaat hier verandering in brengen, al duurt het nog even voor wij resultaat gaan zien. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw, nadat alle formele procedures van bijvoorbeeld vergunningverlening doorlopen zijn.”

Voorlopige gunning

Het college van B&W besloot 19 december jl. de ontwikkeling voorlopig aan Explorius te gunnen. De andere twee inschrijvers hebben nog de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gunning. Dit kan tot en met 9 januari 2018. Wordt er geen bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, dan gaat de voorlopige gunning over tot een definitieve gunning. Tot die tijd worden de stukken rond de aanbesteding niet openbaar gemaakt. Na die datum wordt enkel het winnende plan bekend gemaakt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein is nog niet definitief vastgesteld door de raad. Naar verwachting gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2018. In de aanbestedingsprocedure is dit meegenomen. Het huidige ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van het door de raad vastgestelde kader van oktober 2016. De ontwikkelende partij is dan ook op de hoogte van het feit dat de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk van invloed kan zijn op het door hem ingediende plan.