Volkshuisvesting gemeente Haren onder de loep

HAREN - De prestatie-afspraken over de sociale huur in de gemeente Haren zijn op 11 december door de gemeente Haren, Woonborg en Algemene Huurdersvereniging WOON vastgelegd. De prestatie-afspraken zijn gemaakt op basis van de gemeentelijke woonvisie, het bod van Woonborg en het standpuntendocument van AH WOON. Hiermee willen de drie partijen uitvoering geven aan volkshuisvesting in de gemeente Haren.

De prestatieafspraken gelden voor het jaar 2018. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid.

Concrete afspraken

Voor 2018 werd een aantal concrete afspraken vastgelegd. Zo gaan partijen samen mogelijkheden uitzoeken om huurders te ondersteunen bij het aanvragen en vinden van de juiste voorzieningen en regelingen. Verder worden vraag, aanbod en wachtlijsten gemonitord om daarmee de druk op de huurwoningvoorraad in bezit van Woonborg in beeld te brengen.

Verduurzaming

Naast betaalbaarheid geven de drie partijen prioriteit aan verduurzaming. Het streven van Woonborg is dat alle huurwoningen, ook in de gemeente Haren, in 2020 gemiddeld Energie Index 1,25 hebben en in 2040 energieneutraal zijn. Bij grondgebonden nieuwbouw kiest Woonborg voor het Nul op de Meter-concept. Het volledige document met de gemaakte prestatieafspraken is openbaar en staat gepubliceerd op de website van Woonborg.