Gediplomeerde bij Schrijversvakschool

GRONINGEN - Mieny Bierling uit Haren studeert af aan Schrijversvakschool Groningen. Haar eindwerk proza is voorgelegd aan een examencommissie waarin specialisten uit de vakwereld zitting hebben.

Mieny Bierling sluit de vierjarige deeltijdopleiding af met het manuscript Overstag en is in haar examenjaar begeleid door schrijfster Anja Sicking. De examencommissie bestaat uit de schrijvers Gerard van Emmerik en Pauline Slot. Een kritische rapportage hoort bij het diploma. De diplomering is op vrijdagavond 22 december 2017 in het Praedinius Gymnasium, gebouw Kruitlaan en begint om 20.00 uur. Na het officiële gedeelte leest de afgestudeerde voor uit haar examenwerk. Dit is meteen de aftrap van het open podium: docenten luisteren naar studenten en studenten luisteren naar docenten. Daarna is het feest.

Over de Schrijversvakschool

Schrijversvakschool Groningen, de schrijversvakschool voor Noord-Nederland, biedt een schrijfopleiding in deeltijdtrajecten aan voor beginners en gevorderden in Groningen en Zwolle. Aan de afdeling fictie van de school kunnen studenten lessen volgen in poëzie, proza, essay, toneel, scenario en in schrijftechnieken. Een deel van de lessen wordt ook in Zwolle gegeven. Bij de afdeling non-fictie staat de schrijvende kant van de journalistiek centraal, studenten volgen lessen interview, reportage, blog, onderzoeksjournalistiek, maar vooral lessen in literaire vormen van non-fictie. Een uitzondering zijn de blokken Podcast, Blog en Vlog waarbij geluid en beeld worden gebruikt. Diplomering 2017-2018 Schrijversvakschool Groningen Vrijdagavond 22 december 20.00 uur Praedinius Gymnasium, gebouw Kruitlaan, Kruitlaan 11, 9711 TW Groningen Examenstudent: Mieny Bierling Begeleider: Anja Sicking Examencommissie: Gerard van Emmerik en Pauline Slot