Mytylschool verrijkt met nieuw plein

HAREN - De leerlingen van de mytylschool Prins Johan Friso (PJF) in Haren kunnen hun geluk niet op. De school kreeg door middel van schenkingen de mogelijkheid om het oude plein te vernieuwen. De inrichting van het nieuwe uitdagende plein is bijna voltooid.

Ria Heijmer, teamleider SO Mytyl, laat het nieuwe speelparadijs zien. Ook Old Grand-Dad Jacques Wouters van den Oudenweijer is aanwezig als OGD club-consul. Stichting Old Grand-Dads (OGD) is een van de donateurs. Wat begon met de wens van leerlingen om meer speelmogelijkheden, het opstellen van een plan en het buurtinitiatief Hemmenkamp door Kina Timmer-Tjakkes, eindigt straks in een gezamenlijk project, waar ook de gemeente Haren en de twee bedrijven die de wijk achter de school vormgeven aan deelnemen. Het vernieuwde schoolplein is buiten schooltijd vrij toegankelijk voor buurtbewoners. De stichting steunfonds Mytylschool, bestaande uit Hilco Ketelaar, Piet Bulthuis en Gerard Woudsma, is gevraagd om een bedrag van ca. € 80.000,-- te vergaren om het speelterrein aan te leggen. Dit is gelukt! De stichting probeert al 25 jaar wensen te vervullen van de school. In de afgelopen jaren zijn met financiële steun van fondsen en instellingen voorzieningen aangeschaft als b.v. muziekinstrumenten, spelmateriaal, tilliften, computers, digi-borden, sportrolstoelen, aangepaste fietsen, een snoezelruimte, een keramiekoven, twee keer een rolstoelbus en een hekwerk langs het speelplein. Uitgedrukt in geld is de afgelopen 25 jaar ca. € 800.000,-- binnen gehaald door de stichting. De Old Grand Dads schonken € 5000 voor de gedeeltelijke inrichting van een nieuwe speeltuin. Zo kon na de zomervakantie 2017 gestart worden met de aanleg van het nieuwe schoolplein. De mytylschool Prins Johan Friso telt in de vestiging in Haren totaal rond de 170 leerlingen. De leerlingen van 4 tot/met 20 jaar volgen er speciaal onderwijs. Het doel, het realiseren van een uitdagend schoolplein voor de leerlingen met een fysieke beperking en soms ook een cognitieve beperking in de basisschoolleeftijd, is door alle schenkingen mogelijk. Het avontuurlijke schoolplein rondom de kinderrevalidatie biedt straks een mooie uitdaging en gelegenheid om naar hartenlust te spelen. De voorzieningen rond/in de zandbak en het speeltoestel Port o Prince (foto) zijn al goed in gebruik. Dit speel-, beweeg- en ontmoeting toestel heeft onder andere twee hellingbanen via welke de leerlingen met of zonder rolstoel omhoog kunnen. Commentaar van een enthousiaste leerlinge: “Het is een geweldige speelplaats. Ik ben er heel blij mee. Het is fantastisch! Het oude plein was best wel heel saai.” Nog enkele onderdelen van het nieuwe plein zijn in aanleg, zoals de duo-glijbaan, de survivalheuvel, het doolhof en het ‘verkeersplein ‘. Op het plein is ook een prachtige kleurrijke muurschildering te bewonderen die geïntegreerd wordt in de verkeersroute. Het belang van het nieuwe schoolplein De leerlingen op de Mytylafdeling hebben een fysieke beperking en soms problemen in spraak, visus of gehoor. De leerlingen op de Tyltylafdeling hebben daarnaast ook een achterstand in hun cognitieve ontwikkeling. Zij moeten veel extra inspanningen verrichten om op school de dagelijkse dingen te doen waar andere kinderen niet over nadenken. Onder schooltijd hebben ze therapieën waarin ze oefenen om hun mogelijkheden uit te breiden en om te gaan met hun beperkingen. Dit kost leertijd, waardoor ze in de tijd die overblijft hard moeten werken om alle leerstof op te nemen. Pauzes zijn voor hen dus extra belangrijk om te ontspannen, op te laden, spontaan te bewegen, ongedwongen andere kinderen te ontmoeten. Alles wat ze spelenderwijs opdoen in deze tijd op het schoolplein, stimuleert hun ontwikkeling en maakt het leren daarna minder inspannend. Heijmer : “Daarom heeft het steunfonds allerlei partijen gevraagd hiervoor een financiële bijdrage te leveren. Wij zijn ontzettend blij met deze gulle gevers, zodat het speelplein met speciale voorzieningen die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen nu aangelegd kan worden. Het biedt hen rust, gelegenheid tot contact maken met elkaar, samen spelen, plannetjes maken en samenwerken. Het prikkelt hen tot het opdoen van zintuiglijke ervaringen en daagt uit tot motorische acties.” “De officiële opening van het nieuwe schoolplein vindt naar verwachting in het voorjaar van 2018 plaats, dan is het plein helemaal klaar en wordt het feestelijk geopend”, laat Heijmer trots weten. Het belooft een prachtig voorjaar te worden voor de leerlingen van de mytylschool Prins Johan Friso in Haren! Voor meer informatie over de mytylschool Prins Johan Friso zie www.pjfharen.nl Voor meer informatie over de goede doelen stichting 'Old Grand-Dad Club' en over een aanvraag voor een schenking zie www.oldgranddad.nl of mail naar jawovado@gmail.com Kirsten van der Weide