De bibliotheek anno 2018

HAREN - Bibliotheek Haren heeft haar werkwijze veranderd. Wat houdt dit in en wat zijn de plannen voor de toekomst? Vaste medewerkers van Bibliotheek Haren Annemiek Kwant (sociaal domein) en Astrid Duiven (leven lang leren) lichten de veranderingen toe.

Biblionet Groningen staat voor persoonlijke ontwikkeling van burgers en voor het verbeteren van maatschappelijke kansen. Door de lokale bibliotheken te innoveren, ontwikkelen deze zich tot educatieve, maatschappelijke bibliotheken. De Provincie Groningen heeft Biblionet Groningen aangewezen als provinciale steuninstelling waarmee zij een schakel is in de structurele, culturele infrastructuur van Groningen. Biblionet Groningen bestaat uit 42 bibliotheekvestigingen, waaronder Bibliotheek Haren en ruim 80 Bibliotheken op school. Annemiek Kwant: “ De Overheid heeft van de Bibliotheek gevraagd zich maatschappelijk breder te manifesteren. De nieuwe bibliotheekwet schetst de bibliotheek als maatschappelijk hart van de samenleving. Hierdoor hebben wij een omslag moeten maken. Dit veranderproces heeft tijd nodig, we zitten er nu midden in. “ Bibliotheek Haren werkt nu met een team van beroepskrachten en vrijwilligers. Dit is voor iedereen wennen. Werkte de bieb voorheen uitsluitend met beroepskrachten, nu zien de bezoekers vele nieuwe gezichten. De vrijwilligers krijgen een interne scholing. De beroepskrachten zijn verdeeld over de 5 programmalijnen: 1.Taal als basis en plezier in lezen. De doorgaande lees- en mediawijsheidlijn voor kinderen van 0-18 jaar, samen met het onderwijs, zoals de Bibliotheek op school en Leesbevorderingsprogramma’s voor het onderwijs. 2.Werken aan geletterdheid en het terugdringen van laaggeletterdheid in de provincie, samen met bondgenoten en alliantiepartners, zoals Taalhuizen. 3. Meedoen in de samenleving. Mensen ondersteunen bij het leren van (digitale) vaardigheden, samen met bondgenoten en alliantiepartners (zoals Klik &Tik, Digisterker ) 4. Een leven lang leren. Persoonlijke ontwikkelingen voor iedereen van 0-100 jaar, samen met partners in het culturele en maatschappelijke veld worden inspirerende lezingen, debatten en workshops georganiseerd. Voor 2018 staat een E-lab op de agenda. 5.De klassieke bibliotheek, met als pijlers een goede, actuele collectie, klantenservice en informatie. Annemiek Kwant: “Het wordt breed gedragen. We spelen in op actuele thema’s en plaatselijke behoeftes en hebben overleg met de gemeente en plaatselijke- en overkoepelende partners. Astrid Duiven: ”Bibliotheek Haren wil met de tijd mee gaan. Daarom is er een verschuiving gaande van de klassieke bieb naar een bieb waar ontwikkeling, inspiratie, ontmoeting én natuurlijk ook plezier in lezen centraal staat. Van de traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke, educatieve bibliotheek. Alleen boeken is niet meer genoeg, we hebben zoveel meer te bieden! Dit brengt een andere manier van werken met zich mee.”

Nieuwe activiteiten

Bibliotheek Haren is reeds gestart met nieuwe activiteiten, zoals Walk&Talk voor werkzoekenden en Kleintje Koffie voor ouders met jonge kinderen. De activiteiten worden in de nabije toekomst uitgebreid. “We hebben mooie ambities ”, zegt Annemiek Kwant. De plannen variëren van een cursus Klik &Tik om de kennis op te doen van digitale vaardigheden, het experimenteren met moderne technieken in een E-Lab met 3D printers en robotjes tot inspiratiesessies over actuele thema’s. Bibliotheek Haren speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk en culturele leven in Haren. Dit blijkt ook uit de cijfers van 2016: met 7.824 leden, 254.793 uitleningen en 1000 - 1500 bezoekers per week is haar stempel op de samenleving groot. Dat de bibliotheek met haar tijd meegaat, is van onschatbare waarde voor alle inwoners uit de gemeente Haren. Bibliotheek Haren wil een warme, laagdrempelige plek in het hart van Haren zijn. Daarom wil zij haar openingstijden verruimen. De exacte datum is nog niet bekend, maar in de loop van 2018 zal de bibliotheek haar deuren de hele dag openen. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Dan kunt u contact opnemen met Ragna Postema (coördinator vrijwilligers) via r.postema@biblionetgroningen.nl of loop even langs in Bibliotheek Haren. Voor meer informatie zie www.biblionetgroningen.nl Kirsten van der Weide