Cultuur beleef je in Haren | Visioenen in Yesse

HAREN - Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: ‘Cultuur beleef je in Haren!’

Visioenen in Yesse

Kloosterdeskundige en historicus Hans Mol zette de eerste twee kloosterlezingen in Haren op zijn naam. Diens leermeester dr. Jaap J. van Moolenbroek neemt op dinsdagavond 12 december het stokje van hem over. De derde kloosterlezing gaat over visioenen in het klooster Yesse en in andere Cisterciënzer vrouwenkloosters. We schrijven over het begin van de dertiende eeuw. De monnik Caesarius van Heisterbach reisde in die tijd onder meer door Groningen en Friesland en bezocht er de talrijke kloosters. De wonderverhalen die hem tijdens die bezoeken werden verteld, liet hij nauwkeurig noteren. Spreker Jaap van Moolenbroek heeft het werk van Caesarius, Dialogus miraculorum, uit het Latijn vertaald en uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze materie. Caesarius was een nijver man. In tien jaar tijd publiceerde hij meer dan 900 stichtelijke vertellingen. De Maagd Maria, patrones van de Cisterciënzers, kwam er veelvuldig in voor. Yesse vormt daarop geen uitzondering. Het klooster Yesse stond van 1215 tot aan de Reformatie (1594) in de buurtschap Essen. Op het voormalige kloosterterrein is in 2006 een bezoekerscentrum geplaatst. De huidige Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse heeft samen met de Culturele Raad Haren het initiatief voor de kloosterlezingen genomen. “Tekenen van God of de duivel”, Kloosterlezing door Jaap van Moolenbroek Dinsdag 12 december 2017, 20.00 uur Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren Entree € 6,00 Reserveren tot twee dagen van te voren (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com www.kloosteryesse.nl