Mariska Sloot nieuwe voorzitter Partij van het Noorden

GRONINGEN - De leden van de Partij voor het Noorden hebben tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 16 november een nieuwe voorzitter gekozen. Mariska Sloot is unaniem (bij acclamatie) gekozen als voorzitter van de Partij voor het Noorden. Mariska Sloot is wethouder in de gemeente Haren en medeoprichter van Gezond Verstand Haren.

Mariska Sloot zat al een half jaar in het bestuur van Partij voor het Noorden. Mariska Sloot volgt Lieuwe Terpstra op die sinds de oprichting van de Partij voor het Noorden vrijwel onafgebroken voorzitter is geweest van de Partij voor het Noorden. Lieuwe Terpstra is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid (Jan Uitham is ook erelid, Teun Jan Zanen (overleden) was erelid van de Partij voor het Noorden). Verder zijn toegetreden tot het bestuur: Leendert van der Laan (secretaris) en Jan Lambers (penningmeester). Meinard Wolters is gekozen als algemeen bestuurslid. Jurrie Nieboer blijft algemeen bestuurslid. Mark Kalse is afgetreden als penningmeester en Jur Kruizinga is afgetreden als secretaris. Het bestuur van de Partij voor het Noorden wordt hiermee vergroot van drie naar vijf bestuurders.