Kindpakket voor gezinnen met een kleine beurs

HAREN - Het startsein voor deelname van de gemeente Haren aan het Jeugdcultuurfonds werd op 8 november gegeven. Hierdoor is geld beschikbaar voor gezinnen met een kleine beurs waardoor kinderen kunnen meedoen aan toneel, dansen, schilderen en muziek maken. Het Jeugdcultuurfonds is een uitbreiding van het Kindpakket Haren. Tijd voor een gesprek met wethouder Michiel Verbeek (D66) over andere mogelijkheden die de gemeente biedt voor deze groep van naar schatting 250 kinderen.

Kindpakket

Wethouder Michiel Verbeek: “Het Kindpakket is in 2016 begonnen met Klijnsma-gelden om kindarmoede te bestrijden door gezinnen met weinig geld te steunen. Het is een taak van de overheid om de problemen van deze gezinnen te verlichten. Het Participatiefonds bestaat al, waarbij kinderen van gezinnen met een krappe beurs die op het voortgezet onderwijs zitten een pc beschikbaar wordt gesteld. Ook kinderen uit de doelgroep die op de basisschool zitten kunnen nu via een regeling een pc of laptop krijgen. De zwemles is in het Kindpakket opgenomen en er zijn het Jeugdsportfonds en sinds kort het Jeugdcultuurfonds om kinderen mee te laten doen met voorstellingen, dans en muziek maken. Nieuwe initiatieven kunnen bij de gemeente gemeld worden. Nu is er extra geld om de bestrijding van de kindarmoede te versnellen. We trachten als gemeente op allerlei manieren de doelgroep te bereiken. Die doelgroep bestaat niet alleen uit mensen in de bijstand, maar ook uit zelfstandigen en zzp’ers die moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Deze gezinnen lopen echter niet te koop met hun situatie.”

Drempel verlagen

Verbeek: “We trachten de doelgroep te bereiken via (basis)scholen, jeugdbegeleiding en welzijnswerk, bijvoorbeeld Torion. We merken dat mensen een drempel zien om contact te zoeken met de gemeente, daarom zijn intermediairs van belang. Mensen moeten weten dat er voorzieningen zijn en het gebruik ervan moet simpel zijn. Hierdoor komen kinderen uit een isolement en komen weer tot sociale interactie met andere kinderen. Er zijn mooie initiatieven zoals de glossy Quiet, zie ook de website http://quiet.nl/groningen/. In het magazine staan verhalen over mensen met weinig geld en er is een member card aan verbonden. Hiermee kunnen mensen uit de doelgroep – anoniem – via een website producten, diensten en lekkernijen verkrijgen. De gemeente Zuidhorn organiseert via blockchain digitale transacties zonder tussenpartij als voorziening binnen het Kindpakket. Hierbij stelt een bedrijf bijvoorbeeld een aantal fietsen ter beschikking van de doelgroep. Iets dergelijks bestaat in Haren ook: bij De Mikkelhorst worden fietsen opgeknapt die als onderdeel van het Kindpakket voor kinderen uit de doelgroep bestemd zijn. Het belangrijkste initiatief is echter de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld is de toegangspoort voor het ondersteunen van kinderen van gezinnen met een kleine beurs. Scholen, kinderopvangstellingen en consultatiebureaus zijn ook belangrijk: zij zien deze kinderen en moeten de gezinnen wijzen op het bestaan van Stichting Leergeld. De stichting onderhoudt contact met gezinnen met een kleine beurs en hun kinderen. En Leergeld organiseert leuke evenementen, waarbij de vrijwilligers ontspannen gesprekken voeren met de kinderen om zo de doelgroep goed te kunnen bereiken. Ook helpt Leergeld met het financieren van schoolspullen en op de achtergrond is er Jarige Job: zij organiseren kinderfeestjes voor de doelgroep.”

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar: - met een laag inkomen; - woonachtig in de gemeente waar Leergeld werkzaam is; - die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studieboeken of een andere regeling; - die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen. Leergeld steunt deze kinderen dat ze kunnen meedoen aan zaken op het gebied van onderwijs, schoolreisjes, sport, hobby en kunstzinnige vorming. Een informatiefolder met antwoordkaart van Stichting Leergeld Groningen e.o. is verkrijgbaar in het gemeentehuis. Ook kunt u een contactformulier invullen via www.leergeld.nl/groningen/ of telefonisch een aanvraag indienen via 050-5958187. Kees Romijn