Gemeente Haren doet mee aan Jeugdcultuurfonds

HAREN - Toneel, dansen, schilderen, muziek maken. Ieder kind is creatief, maar niet iedereen kan dit betalen. Daarom is het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht. Het fonds is in 2015 als eerste succesvol gestart in de stad Groningen. Woensdagmiddag 8 november heeft wethouder Mathilde Stiekema (CDA) in CKC ’t Clockhuys het startsein van het Jeugdcultuurfonds Haren gegeven. De wethouder zegt in haar toespraak dat cognitieve vaardigheden belangrijk zijn voor kinderen en dat er gelukkig veel regelingen bestaan. Ook geeft zij aan dat de gemeente hierop niet zal bezuinigen, dat het van belang is de doelgroep op de hoogte te brengen en dat het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt “helemaal op moet.”

Bijdrage gemeente Haren en Rabobank

Het Jeugdcultuurfonds is een uitbreiding van het Kindpakket Haren. De gemeente Haren stelt voor de periode 2017 en 2018 een bedrag van € 12.000,- beschikbaar voor het Jeugdcultuurfonds. Naast het Jeugdcultuurfonds zijn onder andere Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds actief in de gemeente Haren. Samen zetten zij zich ervoor in dat alle kinderen in de gemeente Haren kunnen meedoen. De Rabobank Foundation ondersteunt het Jeugdcultuurfonds en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds in Haren € 2.500,- bij. Op deze manier geeft de Rabobank Foundation lokaal invulling aan haar doelstelling om kinderen de gelegenheid te bieden mee te doen in de samenleving. Na het overhandigen van de cheque aan Jola Meijer van Jeugdcultuurfonds Groningen wordt de afspraak gemaakt dat de eerste zeven aanvragen vanuit de gemeente Haren hieruit worden bekostigd.

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds Haren maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar uit gezinnen met een smalle beurs op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles kunnen. “Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze gelegenheid krijgen zich te kunnen uiten in bijvoorbeeld zang, tekenen, dans of theater. Het vermogen om samen te werken groeit, waardoor kinderen bijvoorbeeld ook beter in staat zijn kleine problemen zelf op te lossen. Door lessen te volgen kunnen ze ook aanhaken bij andere kinderen en krijgen ze nieuwe en positieve ervaringen. Daarnaast is het goed voor hun concentratie, zelfvertrouwen en expressie. Alle reden dus om het Jeugdcultuurfonds te steunen,” aldus wethouder Michiel Verbeek (D66).

Effecten voor kinderen

Het ontwikkelen van de eigen creativiteit en het laten horen of zien wat het kind is en wat er in het kind leeft, heeft grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, concentreert zich beter en wordt sociaal vaardiger. Deze effecten zijn juist van belang voor kinderen in achterstandsposities. Het zelfvertrouwen van kinderen groeit, kinderen krijgen meer oog voor hun kansen en om deze te grijpen. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen actief aan kunst te doen. Kunst – theater, dans, muziek of een beeldende activiteit doen – is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Dat blijkt heel mooi als het kinderkoor van CKC ’t Clockhuys tijdens het startsein van het Jeugdcultuurfonds in Haren een aantal liedjes zingt waaronder een schitterende uitvoering van Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij.

Voorwaarden

Een kind komt in aanmerking voor het Jeugdcultuurfonds als het tussen de vier en achttien jaar oud is, als de gemeente bij het Jeugdcultuurfonds aangesloten is – wat vanaf nu dus het geval is – en als het gezinsinkomen zich rond of onder het sociaal minimum bevindt. Als aan deze voorwaarden is voldaan kunnen ouders een intermediair verzoeken een aanvraag in te dienen bij het Jeugdcultuurfonds. Een intermediair is iemand die professioneel is betrokken bij het kind/gezin, bijvoorbeeld uit het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. Neem voor vragen contact op met het Jeugdcultuurfonds Groningen of zoek een intermediair die een aanvraag voor u kan doen: groningen@jeugdcultuurfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/groningen Kees Romijn