Bloemenrecord voor Harense mantelzorgers

HAREN - Honderdnegenentachtig! Nog niet eerder ontvingen zoveel mantelzorgers in Haren een bloemetje in verband met de Dag van de Mantelzorg. Donderdag 9 november gingen vrijwilligers van Torion op pad om een bloemenhulde te brengen aan mantelzorgers in Haren, als blijk van waardering voor hun waardevolle inzet.

In Haren krijgen mantelzorgers – die daarvoor zijn opgegeven door bekenden – een bloemetje. Jaarlijks is dat een hele logistieke operatie. Daarom is het verheugend dat er ook ieder jaar een grote groep vrijwilligers de taak op zich neemt om de bloemstukken te bezorgen. Zij rijden elk een route, in de hoop om mantelzorgers thuis te treffen en ze de bloemen persoonlijk te kunnen overhandigen. Ook niet onbelangrijk: bij de bloemen zit een informatiepakket. Daarin zitten dit jaar onder andere het informatieve tijdschrift Mantelzorg en een boek waarin alle financiële regelingen staan waarop mantelzorgers een beroep kunnen doen. Het is waardevol omdat mantelzorgers vaak in inkomen achteruitgaan en alle steun die ze kunnen krijgen, goed kunnen gebruiken. Het boek wordt hen aangeboden door Torion. Het thema van de Dag van de Mantelzorg 2017 is: ‘Mantelzorg doe je samen’. Een breed thema waarin het waarderen van mantelzorgers centraal staat. Naar schatting zorgen zo’n 3,7 miljoen Nederlanders voor hun gehandicapte, chronisch zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Van hen doen ruim een miljoen mensen, meer vrouwen dan mannen, dit langdurig. Ruim 70 procent verleent mantelzorg naast een baan. Veel mantelzorgers vinden die zorg vanzelfsprekend. Ze doen hun werk vaak in stilte zonder contact met andere mantelzorgers. Toch is het een taak die vaak veel van ze vraagt. Steun en waardering zijn belangrijk voor deze mantelzorgers. Daarom is er ieder jaar een opstekertje in de vorm van de Dag van de Mantelzorg.