De kanjers van de Wissel

HAREN - Op drie openbare basisscholen in Haren worden Kanjertrainingen gegeven; op de Brinkschool, De Linde en De Wissel. Wat is dat een Kanjertraining? Op De Wissel in Haren woon ik een Kanjerles van juf Shefali Kremer van groep 6/7 bij.

De school vindt het heel belangrijk de sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen. Vaardigheden die ook belangrijk zijn voor een goede doorstroming richting het Voortgezet Onderwijs. Met oefeningen uit de zogenaamde Kanjertraining wordt in elke groep het hele jaar gewerkt aan een goede sfeer in de klas (preventief, anti-pesten). Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langer termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter concentreren, meer zelfvertrouwen hebben en betere leerresultaten halen. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining in de klas te geven. In de klas van juf Shefali Kremer hangt een poster met de vijf kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand doet zielig. Het thema van deze Kanjerles is 'Vertrouwen'. Shefali Kremer: "Ik kijk waar behoefte aan is in de klas, daar pas ik de Kanjerles op aan. Eén keer in de week geef ik een Kanjerles aan mijn leerlingen. De les duurt 45 minuten of langer, dit is ook afhankelijk van de inbreng van de leerlingen."

De Kanjerpetten

Juf Shefali haalt de 'Kanjerpetten' tevoorschijn, een zwarte, witte, rode en gele pet. De petten maken het gedrag van de leerling zichtbaar bij bijvoorbeeld een rollenspel. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. De leerlingen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zo wordt duidelijk dat als je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Je kunt ook jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen. Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren. Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren. Wanneer ontstaan de echte problemen? Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt.

Wat is vertrouwen?

Juf Shefali Kremer doet in deze Kanjerles ook groepsoefeningen waarin de leerlingen elkaar beter leren kennen, elkaar leren vertrouwen en goed voor elkaar moeten zorgen. Ze doen blindemannetje en tillen een klasgenootje in de lucht. Ook denken de kinderen na over vertrouwen. De leerlingen schrijven in 1 minuut op waarom zij iemand te vertrouwen vinden; 'behulpzaam', 'eerlijk', niets doorvertellen', 'iemand die voor je klaarstaat', 'iemand die voor je opkomt'. Ze bespreken dit ook met elkaar. De Wissel streeft in eerste instantie naar het geven van kwalitatief goed onderwijs. Zij doen dit in een veilige omgeving waarin kinderen zich vertrouwd voelen en er een optimaal leerklimaat is. De school heeft oog voor het individuele kind, zodat het zijn/haar mogelijkheden kan ontdekken en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden naar deze Kanjerschool? U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Telefoon (050) 5347348 of mail b.beukema@stichtingbaasis.nl. Ook houdt de school open inloopochtenden. Voor meer informatie www.obsdewissel.nl. Kirsten van der Weide