Pogingen om Haren te betrekken bij herindelingsgesprekken

TEN BOER - /GRONINGEN - Burgemeester Frank de Vries van de gemeente Ten Boer wil graag dat Haren blijven betrekken in het fusieproces met Groningen. Dat zegt hij na afloop van de raadsvergadering in Ten Boer. Algemeen Belang diende een motie in waarin de partij vroeg om een ‘lichte samenvoeging’. De motie haalde het niet. Ook fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen dient samen met de partij Student en Stad een motie in om te voorkomen dat Haren ‘tegen haar zin’ moet fuseren met Groningen en Ten Boer. Men dringt bij de raad aan op een lichte samenvoeging. In een lichte samenvoeging is de wens van alle fusiepartners een voorwaarde.

De coalitie van de gemeente Haren had in het spoeddebat van 30 oktober j.l aangegeven niet alsnog mee te werken aan de herindelingsgesprekken met Groningen en Ten Boer.