Eerste Maatschappelijke Beursvloer groot succes

EELDE - De eerste maatschappelijke beursvloer van de Haren-Tynaarlose Uitdaging op 2 november bij Royal FloraHolland in Eelde was een groot succes. De ruim 100 aanwezige ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties wisten afspraken met elkaar te maken voor 55 projecten en activiteiten die de samenleving versterken, zonder dat daarvoor in geld betaald moet worden. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou dat volgens notaris Henk Broekema van BroekemaNielsen een investering van ruim €200.000,- vergen.

Twee skydancers en de tienkoppige @Lentisband brachten bij aanvang de stemming er goed in. Vervolgens riepen de gastsprekers Gerard Kremer (voorzitter MBK-Noord) en Liezeth Ouendag (manager Royal FloraHolland Eelde) de deelnemers in de veilinghal op om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Vervolgens vertrok het gezelschap naar de grote hal die was omgebouwd tot beursplein. Daar leverde speeddating een goed beeld op van ieders wensen en mogelijkheden. Na hoorngeschal ging de beurshandel los. Geslaagde verbindingen werden ludiek op de foto gezet en in de rekenkamer werd serieus geteld.

Een greep uit de gemaakte matches

-De huisjesinventaris van Waterpark De Bloemert in Midlaren krijgt een tweede leven bij de nog op te richten Niet School voor kinderen met Autisme en De Hub in Haren, een woonvoorziening voor statushouders, jongeren en studenten. Faber Transport uit Eelde verzorgt daarvoor het vervoer en Royal FloraHolland Eelde de tijdelijke opslag. De bloemenveiling gaat ook inventaris voor statushouders in Tynaarlo opslaan. -De Gemeente Tynaarlo gaat met vier professionals jongeren begeleiden binnen het project Mentor4You. -Klanten van de Voedselbank kunnen binnenkort bij een bingo kans maken op 50 boeken van Uitgeverij Water en kadootjes van de Wereldwinkel in Vries. -Pranapuur uit Donderen verzorgt een training Innerlijke Kracht voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de beide gemeenten. -Vakantievreugd krijgt van Lentis een training Omgang met agressie. -Het bedrijf Walli uit Zuidlaren gaat visitekaartjes ontwerpen voor omnisportvereniging HSV in Haren. -Creative Consultancy uit Noordlaren verzorgt een innovatiebijeenkomst voor De Hortus. -Makelaar Feenstra zet zich in voor huisvesting van een kringloopwinkel en het realiseren van een sportveld voor Stichting Sport en Spel in Haren. -Corvex gaat de website van de Buurtbox in Haren verbeteren. -Woonvoorziening Saaksumborg gaat met een jobsearcher van JP Loopbaandiensten in gesprek. -Restaurant Van Tarel in Taarlo biedt twee werkervaringsplaatsen aan de stichting Werken zonder Grenzen.

Durf te vragen

De beursvloer leverde een flinke impuls op aan maatschappelijke activiteiten en stralende gezichten. De deelnemers hebben ervaren dat hun bijdragen en hun organisaties er heel concreet toe doen in de maatschappij. Gerni Luttikhuis, manager van de Haren-Tynaarlose Uitdaging: "De beursvloer blijkt een lokroep tot durven vragen en willen helpen. De ludieke 'ren-je-rotachtige' sfeer maakt dat veel meer mogelijk wordt dan je van tevoren durft te dromen. Met een paar uur beursvloer hebben we vier keer zoveel waarde opgebracht dan in de 1,5 jaar van ons bestaan. De beursvloer is onbetaalbaar!" Kijk voor meer informatie en het insturen van wensen als maatschappelijke organisatie (vereniging, stichting, buurtgroep etc.) en aanbod als ondernemer, professional of instelling, op www.harentynaarloseuitdaging.nl. Een korte impressie van de beursvloer staat ook hier: http://bit.ly/beursvloerHTU .