Optocht van MartiniPlaza naar Martinikerk

GRONINGEN - Het beeldend muziektheater Het Houten Huis belegt op zaterdag 11 november een Sint Martinusmiddag in MartiniPlaza. Tijdens die middag is er een gezamenlijke maaltijd voor jong en oud, worden liederen ingestudeerd en lampionnen gemaakt. Ook wordt de voorstelling ‘Onbekend Land’ opgevoerd. Alle deelnemers zullen aan het einde van de middag met hun lampionnen van MartiniPlaza naar de Martinikerk lopen. Daar wacht hen een bijzondere ontvangst.

De theatergroep is op zoek naar ontmoeting in de Stad. Ontmoetingen tussen kinderen en volwassenen uit alle windstreken en landen, met als doel met elkaar in gesprek te gaan en verhalen te delen. Voor deze middag zijn onder meer leerlingen van de Widar Vrije School en schakelklassen uit Groningen uitgenodigd. Het Houten Huis vraagt bezoekers om een jas te doneren. Daarmee komt de theatergroep in actie voor de allerarmsten. De jassen zijn bestemd voor Dorcas (ontwikkelingshulp) en Open Hof (opvang dak- en thuislozen). Ook andere Stadjers (vanaf 8 jaar) kunnen de middag bijwonen. Er zijn kaarten te koop voor het hele programma (12.15-18.15 uur) en ook voor alleen de theatervoorstelling (15.15-16.15 uur). Het programma en kaartverkoop zijn te vinden op www.hethoutenhuis.org en www.martiniplaza.nl.

Onbekend Land

Over het overwinteren van eenzaamheid Na een lange reis zet ze met een plof haar koffers op de ijzige bergtop. Het is hier wit en glibberig. Dit is haar nieuwe thuis, maar alles is hier anders. Een grote luchtbel bezorgt de post. Eigenaardige buren varen op de rug van een groot zeedier naar haar toe om kennis te komen maken. Onder de sneeuw schijnen lichtjes en klinkt er vreemde muziek. Langzaam ontdekt ze hoe alles werkt in dit onbekende land, maar als ze haar koffer open maakt stromen heimwee en herinneringen naar buiten... Samen met Oorkaan en Nordland Visual Theatre (NO) neemt Het Houten Huis je opnieuw mee in een wereld vol livemuziek en verbazingwekkende beelden. De jaarlijkse viering van Sint Martinus in de stad Groningen heeft sinds enkele jaren een bredere uitstraling. Tijdens de Sint Martinusdagen (8 - 11 november) vindt er naast bovengenoemde Sint Martinusmiddag een concert in de Martinikerk plaats, worden schoolkinderen uitgedaagd om voederbietlampionnen te maken en vindt er een Vesper plaats. Evenals voorgaande jaren worden thuis- en daklozen getrakteerd op een Ganzenmaaltijd. Sint Martinus is naast het kinderfeest vooral een Dag van het Delen en van Barmhartigheid. De Sint Martinusdagen worden voorbereid door het Sint Martinusberaad, waarin de Stichting Martinikerk, de Vereniging Vrienden Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn zitting hebben. Dit jaar is ook de theatergroep Het Houten Huis aangeschoven. De meeste activiteiten vinden plaats vanuit en in de Martinikerk.

Voederbieten

Volksvermaken deelt traditiegetrouw gratis voederbieten uit aan de Groninger schooljeugd. Die kunnen daar Sint Martinuslampionnen van maken. De uitdeling vindt plaats op zaterdag 28 oktober (12.00-13.00 uur) aan de oostkant van de Vismarkt en van 13.30-14.30 uur Westerhaven/kade. De daarbij behorende lampionnenwedstrijd is op woensdagmiddag 8 november (16.30-17.30 uur) in het schip van de Martinikerk.

Concert en Vesper

Op zaterdag 11 november vindt in de Martinikerk het traditionele Sint Martinusconcert (12.45-13.30 uur) plaats, waarbij het grote orgel centraal staat. Het wordt door Eeuwe Zijlstra bespeeld. Stadbeiaardier Auke de Boer speelt op het carillon terwijl het publiek binnenkomt. Het schoolensemble van de GSV o.l.v. Marcel den Os verzorgt het tweede deel van het concert. De Raad van Kerken van de stad Groningen belegt een Vesper in het koor van de Martinikerk (17.00-17.30 uur). De oecumenische viering kent een sterk maatschappelijk karakter. Centraal thema zal zijn “Sint Martinus’ jas”. Ook hier wordt bezoekers gevraagd een extra jas mee te nemen die ze achterlaten ten bate van vluchtelingen en thuis- en daklozen.