Wandelgroepen NOVO maken sport- en spelwandeling

HAREN - Recent opgestarte wandelgroepen van NOVO Haren maakten onlangs kennis met sport- en spelactiviteiten tijdens hun wandeling. Dit onder begeleiding van de Sportcoach Haren en studenten Sportkunde van de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies (HIS). De wandeling maakte onderdeel uit van het project ‘Bewegen! Zo kan het ook’ dat in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen is opgestart.

Doel van het project is om bewoners van NOVO Haren kennis te laten maken met sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Een eerste aanzet hiervoor was het opstarten van wandelgroepen op de locaties Clematisweg en Torenweg. De wandelingen duurden ongeveer een uur, waarbij de woongemeenschap altijd het startpunt was. Er mag gesproken worden van een succesvol project, gezien het aantal positieve reacties van deelnemers. Nu is het zaak om het project een vervolg te geven.

Vrijwilliger gezocht

Zowel bij de Clematisweg als bij de Torenlaan willen de deelnemers de wandelgroepen graag voortzetten. Hiervoor is echter wel begeleiding benodigd in de vorm van een vrijwilliger. Een dankbare taak die veel betekent voor de bewoners en zeer gewaardeerd wordt. Het moment van wandelen kan in overleg worden bepaald. Aan de Clematisweg 1 in Haren wordt daarom op donderdag 30 november a.s. om 19.30 uur een informatieavond georganiseerd. Potentiële vrijwilligers zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie?

Neem voor algemene informatie voor de Clematisweg contact op met Janny Koops of Marieke Rosing. Tel: 050-3657565. Voor algemene informatie over de Torenlaan kunt u contact opnemen met Gonda Middel. Tel: 050-5370555. Voor meer informatie over de begeleiding van de wandelgroepen kunt u contact opnemen met Sportcoach Bas Veldman via b.veldman@hvdsg.nl