Publieke hoorzitting over gemeentelijke herindeling

GRONINGEN - De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft besloten tot een publieke hoorzitting in ‘het gebied’ over het wetsvoorstel ‘Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer’.

Waar en wanneer deze hoorzitting gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Schriftelijk commentaar

Voor het zover is, kunnen betrokkenen en belangstellenden schriftelijk commentaar leveren op het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Dat kan tot hebben tot maandag 27 november. Gemeenten en andere groeperingen die tijdens de hoorzitting willen inspreken, dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie. De commissie bepaalt welke organisaties spreektijd wordt toegekend.

Spreektijd colleges en raden

De colleges en raden van Haren, Groningen en Ten Boer krijgen desgewenst spreektijd. Dit geldt voor elk college en elke raad afzonderlijk. Afzonderlijke fracties uit de raden en besturen van plaatselijke partijafdelingen krijgen geen spreektijd. Ook wordt spreektijd ingeruimd voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Aan individuele burgers die op persoonlijke titel willen inspreken, wordt geen spreektijd verleend. De spreektijd per organisatie bedraagt maximaal tien minuten, maar is idealiter drie minuten. De hoorzitting is openbaar.

Inzenden schriftelijke reacties

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan: Drs. F.M.J. Hendrickx Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Reacties kunnen ook via de e-mail worden verstuurd: cie.biza@tweedekamer.nl.
Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is te raadplegen via overheid.nl.