Traditionele Sint Martinusconcert in Martinikerk

GRONINGEN - Op zaterdag 11 november treden het koor van de Groningse Schoolvereniging (GSV) en organist Eeuwe Zijlstra op in de Martinikerk tijdens het traditionele Sint Martinusconcert. Ook stadsbeiaardier Auke de Boer verleent vooraf weer zijn medewerking aan het concert, dat wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden Martinikerk.

Het concert maakt onderdeel uit van de Sint Martinusdagen in de stad Groningen, die dit jaar plaatsvinden van woensdag 8 t/m zaterdag 11 november. De meeste onderdelen van deze dagen vinden plaats in de Martinikerk. Het concert duurt van 12.45 tot 13.30 uur. Terwijl het publiek de kerk betreedt, bespeelt Auke de Boer het Martinicarillon. Vervolgens opent Eeuwe Zijlstra het concert met werken van John Rutter, Alfred Hollins en Norman Cocker. Vorig jaar werd in opdracht van de Vereniging Vrienden Martinikerk een nieuw Sint Martinuslied gecomponeerd door Anne Caesar van Wieren en Eva Waterbolk op tekst van Kasper en Ton Peters. Het GSV-koor zal het lied ‘Goedenavond, heeft u even ...’ onder begeleiding van het grote Martiniorgel zingen. Het koor onder leiding van Marcel den Os brengt vervolgens een Sint Martinus Medley en een medley van Lord of the Rings. Eeuwe Zijlstra besluit het concert met twee werken van Christian Friedrich Ruppe en Johann Sebastian Bach.

Concertprogramma

Orgel door Eeuwe Zijlstra 1. John Rutter (*1945) - Toccata in Seven 2. Alfred Hollins (1865-1942) - A Trumpet Minuet 3. Norman Cocker (1889-1953) - Tuba Tune Orgel én koor GSV o.l.v. Marcel den Os - ‘Goede avond heeft u even ...’ Koor GSV - Sint Martinus Medley - Lord of the Rings Medley Orgel 4. Christian Friedrich Ruppe (1753-1826) - Rondo allegretto 5.Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Toccata in F BWV 540

Vesper

Op zaterdag 11 november vindt in de Martinikerk nog de Vesper plaats (17.00-17.30 uur), die door de Raad van Kerken van de stad Groningen wordt belegd. Dit jaar is het thema: “Sint Martinus’ jas”. Bezoekers wordt gevraagd een extra jas mee te nemen om achter te laten voor vluchtelingen en thuis- en daklozen. Na afloop van de Vesper worden kinderen ontvangen die met het muziektheater Het Houten Huis van MartiniPlaza naar de Martinikerk zijn komen lopen.

Sint Martinusdagen

Tijdens de Sint Martinusdagen (8 - 11 november) wordt ook de jaarlijkse lampionnenwedstrijd georganiseerd op woensdag 8 november (16.30-17.30 uur). Volksvermaken heeft de voorafgaande week 1.500 voederbieten uitgedeeld. Schoolkinderen worden uitgedaagd om van die voederbiet lampionnen te snijden. Evenals voorgaande jaren worden thuis- en daklozen getrakteerd, tijdens een besloten eten, op een Ganzenmaaltijd. Sint Martinus is naast het kinderfeest vooral een Dag van het Delen en van Barmhartigheid. De Sint Martinusdagen worden voorbereid door het Sint Martinusberaad, waarin de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, de Stichting Martinikerk, de Vereniging Vrienden Martinikerk en de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn zitting hebben. Dit jaar is ook de theatergroep Het Houten Huis aangeschoven. Nadere informatie over de onderdelen is te vinden op de verschillende websites: www.vriendenmartinikerk.nl, www.volksvermakengroningen.nl) inclusief een app over Sint Martinus, www.wijkgemeente-martinikerk.nl, www.martinikerk.nl en www.hethoutenhuis.org