Synagogelezing in Zuidlaren

ZUIDLAREN - De werkgroep Kerk en Israel Groningen Drenthe houdt op donderdag 2 november de 12e synagogelezing in Zuidlaren. Het thema van deze lezing is gekozen in relatie tot het Luther jaar. Professor Dr. Hans-Martin Kirn zal de lezing houden met als onderwerp: “Van Luther naar Hitler? Maarten Luthers visie op Joden en het Jodendom”

De Nazi-gerelateerde “Deutsche Christen” gebruikten Maarten Luthers late anti-Joodse geschriften, vooral “Van de Joden en hun leugens” (1543), om hun eigen antisemitisme te legitimeren. Maar met welk recht? Tijdens deze lezing zal Luthers eigen visie op Joden en het Jodendom aan het woord komen. De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe ontwikkelde Luther zijn theologische gemotiveerde visie op het Jodendom in zijn bijbeluitleg? Wat was de invloed van de middeleeuwse tradities? Welke ideeën ontwikkelde hij over christelijke tolerantie tegen Joden en het Jodendom in zijn tijd? Op basis van deze vragen zal tenslotte kort de verhouding tussen anti judaïsme op basis van bijbeluitleg en antisemitische agitatie in premoderne en moderne contexten ter sprake komen. Kunnen we van Luther, die allereerst bijbeluitlegger was, zeggen dat hij één van de oorzaken van het antisemitisme in de 20ste eeuw was? Prof. Dr. Kirn is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen en is gespecialiseerd in de joods-christelijke relaties in de vroegmoderne tijd. U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1. De avond begint om 20.00 uur en kost € 7,-- p.p. Omdat de capaciteit beperkt is (max. 60 personenen) doet u er goed aan een plaats te reserveren via tel:0521.590663