Met zo weinig mogelijk woorden

HAREN - Hans Reddingius uit Haren heeft een boekje uitgeven met korte gedichten naar Japans model: haiku's, tanka's en meer. “Toegankelijke, goed te begrijpen poëzie, zonder dat die in kalenderwijsheidjes vervalt”, zegt Hans.

Hans is ben geboren in 1930 in een stad die toen Batavia heette en nu Jakarta. Als zoon van een theeplanter groeide hij op in het berggebied van West Java totdat de Japanners kwamen. Na de kamptijd vertrok het gezin naar Nederland waar Hans biologie ging studeren. In zijn werkzame leven, dat al enkele tientallen jaren achter hem ligt, was hij theoretisch bioloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hans: "Ik ben een kleinzoon van de destijds redelijk bekende dichter Joannes Reddingius, en eigenlijk heet ik ook Joannes, maar ik ben altijd Hans genoemd. Of erfelijkheid een rol speelt weet ik niet, maar ik heb me altijd wel voor poëzie geïnteresseerd. Met haiku en andere Japanse dichtvormen maakte ik kennis door bloemlezingen van vertaalde Japanse poëzie die ik toevallig vond in een boekhandel. Ik ging proberen zelf ook van dat soort gedichtjes te schrijven en ontdekte later dat er een vereniging bestaat, de Haiku Kring Nederland, die in samenwerking met een Vlaamse zuster-organisatie een tijdschrift uitgeeft, genaamd Vuursteen. Ik werd daar lid van waardoor ik veel leerde van de omgang met andere liefhebbers. Een aantal jaren ben ik hoofdredacteur Nederland geweest van dat Vuursteen en dat was een plezierige en leerzame tijd."

Ontdekkingstocht

"Het aantrekkelijke van de haiku vind ik dat er met zo weinig mogelijk woorden iets wordt aangeduid dat de schrijver heeft getroffen, zonder uitleg of gemoraliseer of onnodige details, zodat de lezer zelf kan ontdekken of het vers voor haar/hem betekenis heeft en zo ja welke. Het taalgebruik is eenvoudig en direct en wat het gedicht geeft is een of meer concrete beelden. Abstracties worden zoveel mogelijk vermeden en dat is het soort poëzie waar ik van houd", zegt Hans.

Een haiku

wachten op je trein je haar waait in de wind – laatste zomerdag "De aanleiding? Ik bracht op 31 augustus L.M. naar de trein want ze vertrok naar het land waar ze vandaan kwam. Ik was een beetje vaderlijk verliefd op haar."

Ander werk

Hans heeft een paar bundels laten uitgeven door hobby-uitgevers; die zijn inmiddels wel uitverkocht. Bij uitgeverij A3 verscheen in 2008 ‘Vliegen op de rijst. Een introductie in de haikuwereld’, met illustraties van Leo van Vegchel. Soms nog wel eens tweedehands verkrijgbaar. Bij de ‘printing on demand’uitgever Boekscout verscheen in 2012 ‘De aarde van de beestjes’ met opstellen over allerlei onderwerpen, gelardeerd met haiku’s. En in 2017 bij dezelfde uitgever ‘In een oude schuit. Gedichten’.

Natuurpoëzie

Hans: "De aanleiding tot een gedicht is meestal iets dat ik meemaak, zie, hoor, voel, en het idee dat ik daar iets mee kan doen met behulp van taal. Haiku heet natuurpoëzie te zijn. Dat klopt wat mij betreft wel, als je tenminste het begrip ‘natuur’ ruim opvat. Eigenlijk is alles natuur waar we ons niet meteen mee bemoeien."

Een tanka

Door de lentewind komen rimpels op het ven: water wordt levend. De rimpels in jouw gezicht zijn mij vertrouwd geworden. Haiku's, tanka's en meer ligt bij de boekhandel Boomker in Harenen is online te bestellen bij www.boekscout.nl.