Stap dichterbij herindeling

HAREN - De ministerraad heeft vrijdag 13 oktober het wetsontwerp herindeling Groningen, Haren en Ten Boer behandeld, inclusief het bijbehorende advies van de Raad van State. De ministerraad heeft besloten het wetsontwerp ter behandeling door te sturen naar de Tweede Kamer. Het wetsontwerp gaat uit van een volledige fusie van Groningen, Haren en Ten Boer en niet van een lichte samenvoeging, zoals gewenst door de provincie Groningen. De gemeente Haren is tegen een herindeling.

Het kabinet wil de gemeente Groningen gaan opheffen om de herindeling met Haren en Ten Boer te laten slagen en geeft hiermee de voorkeur aan een reguliere opheffing waarbij alle betrokken gemeenten worden opgeheven en er een nieuwe gemeente wordt ingesteld. Dit gaat in op de herindelingsdatum, 1 januari 2019. De naam van de nieuwe gemeente blijft wat het kabinet betreft Groningen.