Albarta ten Oever, bekend kunstenares in de 19e eeuw

GRONINGEN - Van de Groninger kunstenares Albarta ten Oever had het Groninger Museum tot voor kort maar één aquarel in de collectie. Door een recente schenking, bruikleen en een aankoop is daar uitbreiding in gekomen en is het museum in staat om vanaf 14 oktober ruim 20 schilderijen, aquarellen en tekeningen van Ten Oever laten zien.

Albarta ten Oever (Groningen 1772 - 1854 Groningen) is één van de weinige bekende vrouwelijke 19e-eeuwse kunstenaars uit Groningen. Zij werd geboren in een welgestelde familie. Op 17- jarige leeftijd trouwde zij met een weduwnaar die 27 jaar ouder was dan zij. Albarta had veel vrije tijd waarin zij zich kon ontwikkelen in de schilderkunst. Tijdens haar leven stond zij bekend als een bekwaam kunstenaar en werd haar werk ook geëxposeerd. Beroemd werd Albarta ten Oever echter niet met haar eigen schilderijen, maar met haar verzameling van "Hollandse meesters". In 1863, enige tijd na haar dood, werd haar verzameling geveild. In de jaren ‘40 van de vorige eeuw is er een door Wouter van Riesen geschreven en door Anton Pieck geïllustreerde roman, getiteld Albarta ten Oever, gewijd aan het leven van deze bijzondere vrouw. De tentoonstelling Albarta ten Oever (1772-1854) - Een vrouw in de kunst laat meer dan 20 werken zien van haar hand. Deze hangen van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018 in het Groninger Museum.