Ondernemend Haren brengt advies uit over openingstijden centrum

HAREN - Via onder andere een persoonlijke brief, geschreven door voorzitter Jos van Stratum, heeft Ondernemend Haren onlangs een voorstel gedaan voor de openingstijden in het centrum. Dit voorstel werd gericht aan alle centrumondernemers in een ultieme poging om meer – positieve - lijn in de openingstijden te krijgen en daarmee meer duidelijkheid voor zowel ondernemers als consumenten.

Op basis van de reacties heeft het bestuur besloten met een advies dan wel een richtlijn te komen voor alle centrumondernemers met de oproep daar in het belang van solidariteit zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Daarbij is Ondernemend Haren zich ervan bewust dat in enkele gevallen arbeidsvoorwaarden of regelgeving een hindernis kunnen vormen. Ondernemend Haren ondersteunt het advies door de geadviseerde openingstijden breed en duidelijk te communiceren naar de ondernemers én de consumenten. Daarnaast blijft de vereniging samen met de ondernemers actief nadenken over andere mogelijkheden om het centrum aantrekkelijk en gezellig te houden.

Advies/Richtlijn

Algemeen 1. Maandag t/m Donderdag: a. Alle winkels tot 18.00 uur geopend. b. Alle horeca tot 18.00 uur geopend, zo mogelijk in ieder geval tot 19:00 uur. 2. Vrijdag: a. Alle winkels minimaal tot 20.00 uur geopend. b. Alle horeca tot 20.00 uur geopend, zo mogelijk in ieder geval tot 21:00 uur. Specifiek voor 2017 1. Zaterdag 11 november (Sint Maarten) alle winkels tot 18:00 uur geopend. 2. Maandag 4 december alle winkels tot 18:00 uur geopend, bij voorkeur ook ’s ochtends. 3. Dinsdag 5 december alle winkels tot 17:00 uur geopend. 4. Zaterdag 16 december wordt van 10:30 – 19:00 uur rondom de dorpskerk een fantastische, sfeervolle Kerstfair georganiseerd. Het ligt voor de hand dat alle winkels en horeca dan ook tot 19:00 uur geopend zijn. 5. Omdat dit jaar op zaterdag 16 december de Kerstfair plaatsvindt, wordt op 17 december geen koopzondag gehouden. 6. Met het gemeentebestuur wordt overlegd of op 24 december een algemene ‘koopzondag (middag)’ gehouden kan worden en - indien niet - of individuele ondernemers een ontheffing kunnen aanvragen.