Zoektocht naar balans

HAREN - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haren hield op 5 oktober in het gemeentehuis een netwerkbijeenkomst voor alle professionals en partners die samenwerken met het CJG Haren. Centraal stond de lezing rondom hoogsensitiviteit (HSP) bij kinderen door drs. Elizah Schmidt. Binnen het CJG Haren komen er van ouders en leerkrachten  geregeld vragen binnen over hoogsensitiviteit. Er is nog veel onwetendheid over dit onderwerp. Hoe kunnen deze kinderen beter geholpen worden?

Michiel Verbeek benadrukt in zijn openingstoespraak dat iedereen samen meer moet gaan betekenen voor kinderen met hoogsensitiviteit. Verbeek: "Wat hebben deze kinderen nodig? Het is belangrijk om signalen op de basisschool te herkennen. Er moet deskundige aandacht voor deze kinderen komen." Verbeek greep ook de mogelijkheid aan om kenbaar te maken dat hij de staking in het onderwijs, die ook op 5 oktober plaatsvond, onderschrijft. Hij hoopt dat Hen Haag ook sensitief is voor kinderen met hoogsensitiviteit. Ook vraagt hij de aanwezigen sensitief te zijn voor het signaleren van kinderenarmoede én sensitiviteit op te brengen voor jonge mantelzorgers. Coördinator van het CJG Tatjana Schut: "Ouders komen bij het CJG met een zorgvraag. Ze krijgen bij ons een ander beeld van hun kind. Door anders te leren kijken zie je dat er veel meer is. Het CJG werpt er een ander licht op. Het CJG wil graag weten wat er speelt en past haar activiteiten daar op aan. De input is nodig van alle vrijwilligers!" In de lezing over hoogsensitiviteit door drs. Elizah Schmidt (van voorheen Steunpunt Hoogsensitiviteit) kwam naar voren dat hoogsensitiviteit vaak verward wordt met ASS, AD(H)D of PDDNOS. Hoe kan je hoogsensitiviteit beter herkennen en wat vragen de kinderen van de begeleiding thuis, op school en vrijetijdssituaties? "Als deze kinderen niet op jonge leeftijd gezien worden lopen zij risico op een depressie of sociale fobie. Hoogsensitiviteit is een karakter, een aangeboren temperament. Het kind kan introvert of extravert zijn. Prikkels komen bij deze kinderen ongefilterd binnen, waarbij overprikkeling op de loer ligt", zegt Elizah Schmidt. Het kind dat aan de rand van het plein staat tijdens de pauze en even niet meedoet, het kind dat zich in klas vaak onder de tafel verstopt, zijn misschien aanwijzingen op overprikkeling. Het kind met hoogsensitiviteit kan dit nodig hebben om tot zichzelf te komen. "Er zijn meer handen in de klas nodig. Dat je deze kinderen kunt volgen. Dan kan je erger voorkomen", benadrukt Schmidt. Tor slot deelde een moeder met een hoogsensitief kind haar ervaringen. Zij gaf aan dat prikkelreductie op school, de basishouding van scholen en het erkennen van een kind met Hoogsensitiviteit al heel veel zou uitmaken. Voor vragen over hoogsensitiviteit kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG Tatjana Schut via 06 523 016 90 en info@cjg.haren.nl. www.cjg.haren.nl Kirsten van der Weide