Wandel mee met José voor Compassion

EELDE - José Westeneng houdt op zaterdag 28 oktober 2017 een wandeltocht waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Compassion. Compassion gebruikt de donaties ter ondersteuning van projecten voor arme kinderen. José, afkomstig uit Woltersum, gaat in mei 2018 een halve marathon in Ethiopië lopen en zamelt geld in om kinderen en gezinnen uit de armoede te halen.

José: “Ik vind het geweldig dat ik mij mag inzetten voor mensen in armoede. Het zal zwaar worden in Ethiopië. Met een veel warmer klimaat en andere omstandigheden dan in Nederland wordt de halve marathon een hele uitdaging. Maar de situatie waarin veel kinderen wereldwijd opgroeien is pas zwaar. Zij moeten hard werken om te overleven in een uitzichtloze situatie. Graag wil ik ze een kans bieden om bevrijd te worden uit armoede. Dat kan via kind sponsoring, het kind leert vaardigheden en krijgt mogelijkheden die nodig zijn om uit de armoede te ontsnappen. Zo krijgt het perspectief op een hoopvolle toekomst.”

Sponsordoel

Compassion gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor kinderen, moeders en baby’s in Ethiopië. Compassion werkt op holistische wijze. Dat wil zeggen dat zij de kinderen op alle gebieden van hun leven ondersteunt: onderwijs, gezonde voeding, medische zorg en een veilige omgeving in de vorm van de lokale kerk. Daarnaast stimuleert zij de intellectuele en emotionele ontwikkeling en geestelijke vorming.

Kijkboerderij ‘t Hoogeveld

Op zaterdag 28 oktober om 10.30 uur start het wandelevenement “Wandel mee met José” op kijkboerderij ’t Hoogeveld, Helmerdijk 71, Eelde. Na ontvangst met koffie en toelichting over Compassion begint de wandeling van 10 km door het prachtige natuurgebied “De Onlanden”. Vervolgens wordt een boerenlunch aangeboden. De bijdrage is €20 maar het mag natuurlijk meer zijn. De opbrengst komt volledig ten goede aan Compassion. Aanmelden uiterlijk 24 oktober: josewesteneng@hetnet.nl of app: 06-26019426