Leerlingen Maartenscollege Haren ontvangen EBC*L European Entrepreneur Diploma

HAREN - Op het Maartenscollege wordt er op vwo 4, vwo 5 en tto 4 gewerkt met EBC*L. EBC*L staat voor European Business Competence* Licence. De afgelopen jaren heeft een tiental leerlingen het examen voor certificaat A met goed gevolg afgelegd. De meeste leerlingen in het Nederlands, maar ook een aantal in het Engels. Leerlingen die de certificaten A èn B hebben behaald ontvangen het EBC*L European Entrepreneur Diploma. Hulde en complimenten aan Esmee Aarninkhof, Fabienne Ipema en Marieke de Jong! Zij zijn namelijk de eerste leerlingen van het Maartenscollege die het B-certificaat hebben behaald. Donderdag 5 oktober overhandigde Henk Meijer, teamleider vwo, samen met Bouko Tiggelaar, docent M&O, hen het officiële certificaat.

Met EBC*L wordt een internationaal erkende standaard voor bedrijfseconomische scholing vastgelegd. Het is een systeem van toetsing en certificering. Het garandeert dat iedereen die het EBC*L certificaat kan overleggen, beschikt over de in het bedrijfsleven en management minimaal vereiste bedrijfskundige basiskennis. Dit onafhankelijk van de vraag in welk land, respectievelijk in welk EBC*L examencentrum, het examen behaald is. Om te slagen moet de leerling 75% van totaal te behalen punten halen. De reden dat op het Maartenscollege wordt gewerkt met EBC*L komt voort uit de behoefte te werken aan: ·         Meer accent op ondernemerschap ·         LOB, dat leerlingen meer zicht krijgen op koppeling M&O, studie en beroep ·         Betekenis en toegankelijkheid van het vak M&O (van rekenen naar verklaren) ·         Internationalisering ·         Verhogen resultaten ·         Ontwikkeling examens (meer casus gerelateerde vragen) ·         Differentiatie ·         Doorlopende leerlijn 80% procent van de lessen M&O en het certificaat komen met elkaar overeen. De resterende 20% gaat specifiek over ondernemerschap. EBC*L wordt aangeboden buiten de reguliere M&O lessen om. EBC*L is dus bedoeld voor leerlingen die meer uit het vak willen halen en daarvoor ook een extra inspanning willen leveren. Het Maartenscollege vindt het belangrijk leerlingen meer mee te geven dan alleen een passend diploma. Zo biedt zij onder andere EBC*L; aanvullende lesstof (ook in het Engels) die verdieping geeft aan het vak M&O en die de wereld van het ondernemerschap naar binnen haalt.