25-jarig jubileum Seniorenkoor Haren

HAREN - Het Seniorenkoor vierde 22 september haar 25-jarig jubileum. Tijdens de koorrepetitie op dinsdag 19 september werd de dirigent en grondlegger van het koor Hans Eijsink (60) in het zonnetje gezet door het koor en Natasja Steenbergen van Torion (waaronder het koor valt).

Het seniorenkoor verraste Hans met een speciaal lied en Natasja liet dit heugelijke moment niet voorbij gaan en overhandigde Hans een mooie bos bloemen. Hans Eijsink vertelt graag over ‘zijn koor’. 25 jaar geleden kwam Hans, toen 35 lentes jong, in Haren wonen en stuurde een briefje naar de muziekschool waarin hij aangaf graag een koor te willen leiden. Als antwoord kreeg hij dat ze net van plan waren een seniorenkoor op te richten. En zo geschiedde. Hans gaf het seniorenkoor vorm. Hans: ”In het begin deed ik ook de pianobegeleiding, maar tegenwoordig is er pianobegeleiding van pianiste Roelie Arends. Dan kan ik me meer richten op de zang, op het leiden van het koor. Het is een vierstemmig koor.” In de beginjaren telde het koor maar liefst 50 leden, nu schommelt het aantal koorleden tussen de 25 en 30. Hans deed het conservatorium in Zwolle, met als hoofdvak piano. Daarna studeerde hij muziekwetenschappen in Utrecht. “Van het praktische pianospel naar meer verdieping in de wetenschappen”, zegt Hans. Als dirigent heeft hij altijd zelf zijn werk moeten creëren. Het Seniorenkoor was het eerste koor waar hij mee startte in Haren. Nu leidt hij zes koren. Ook houdt Hans een pianopraktijk aan huis. Hans: “In die 25 jaar is het koor niet zoveel veranderd, ik ben er in meegegroeid. Je krijgt een speciale band met elkaar, lief en leed wordt gedeeld.” “Het mooie aan een koor is dat je met je hele lijf, zowel lichamelijk als geestelijk, met het proces bezig bent. Alle emoties komen samen. Met alle zintuigen aanwezig zijn, alles van je af zetten. Je maakt samen iets moois. Het is een groepsproces”, zegt Hans. Hans: “De uitdaging als dirigent is voor mij de groep zover krijgen dat ze doen wat je voor ogen hebt. Noten zijn niet moeilijk, de mensen laten zingen zoals ik ze wil horen wel”. “We zingen klassiek, pop en musical. Soms met wat meer uitdaging, soms met wat minder. De koorleden hebben verschillende achtergronden. De een zingt mooier dan de ander, maar iedereen heeft een bepaalde functie in het koor, iedereen heeft zijn eigen waardevolle bijdrage. Het belangrijkste is dat je muziek kunt nazingen, melodieën kunt onthouden. Ik zing voor en de pianiste begeleidt. We hebben geen leeftijdsgrens. Iedereen is welkom. We repeteren elke dinsdagochtend om half 11 in ’t Clockhuys. Het seizoen is nog maar net begonnen, een mooi moment om je aan te sluiten”, aldus Hans. Kirsten van der Weide