Hein Bloemink te gast in Broodje met...

HAREN - Hein Bloemink (1961) uit Haren is op 5 oktober te gast in het Broodje met... in de Bibliotheek in Haren. Op 1 juli verscheen bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden zijn debuutroman 'Verborgen erfenis van klooster Yesse' waarin hij een pijnlijke kwestie ter discussie stelt, verpakt in een (deels) fictief verhaal. Het klooster Yesse heeft in Haren (Essen) gestaan van 1215-1600. In de misdaadthriller komen twee thema’s aan de orde.

Enerzijds een misdadige jacht op geld, anderzijds de pijnlijke geschiedenis van de reformatie (beeldenstorm) in 1594 die ook aan Haren niet voorbij ging. Kloosters werden toen in hoog tempo onteigend en 'vervielen' aan Provinciale Staten. De auteur stelt aan de orde dat de universiteit Groningen (RUG), de aankoop van het provinciehuis en de restauratie van de Der Aa-kerk rond 1600 zijn gefinancierd met kapitaal dat Provinciale Staten in 1594 had weggekaapt van de kloosters in Groningen.

Roman 'Verborgen erfenis van klooster Yesse'

Deze misdaadthriller begint in 1589 met het verhaal van een kloosterzuster in Yesse die het klooster leegrooft om goede werken te kunnen verrichten. Een noodlottige missie. In 2019 wordt zij het onderwerp van onderzoek en dat leidt tot een meedogenloze jacht op de voormalige miljoenen van het klooster. In dit spel is een hoofdrol weggelegd voor het Vaticaan, dat door dit verhaal op het idee komt de Nederlandse Staat aan te klagen wegens wetteloze onteigening van kloosterbezittingen tijdens de reformatie van 1594. De auteur heeft een jurist geraadpleegd om te onderzoeken of een dergelijke claim in theorie denkbaar is.

Broodje met....

Tijdens het Broodje met.... zal Hein Bloemink vertellen hoe het boek tot stand kwam ('dankzij een kloostersteen uit Yesse') en hoe hij tijdens de research stuitte op het leidende thema. Daarnaast zal de jurist, die hem adviseerde, aanwezig zijn om de juridische aspecten van het verhaal tegen het licht te houden. Anders gezegd: zou Rome nu nog bezit van destijds kunnen opeisen van de Nederlandse Staat? Katholiek boegbeeld Antoine Bodar zegt desgevraagd over die tijd: “Er is nog altijd pijn onder katholieken dat protestanten destijds zo veel kerkgebouwen hebben afgepakt. We leven evenwel in de tijd van de oecumene en alles is de protestanten vergeven ondanks ons zeer. Hoe dat juridisch destijds in elkaar heeft gezeten weet ik niet en -eerlijk gezegd- interesseert het me ook niet.” Hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de TU Kampen en de VU Amsterdam, Prof. Erik de Boer, denkt dat het verhaal in dit boek niet echt zal gebeuren, hoewel hij ruimte laat voor twijfel. Hij zegt: "Onder Franciscus I is dit niet denkbaar, maar stel je voor dat de Rooms-Katholieke kerk in financiële nood raakt en misschien in de archieven van het Vaticaan boekhouding van destijds bewaart ... Interessant scenario!" De auteur en Mr Nout Verbeek zullen in discussie o.l.v. Henk Boomker de zaak beproeven op de juridische haalbaarheid. Broodje met.... Hein Bloemink, Verborgen erfenis van Yesse, 5 oktober Bibliotheek Haren,  12.00 – 13.00 uur Entree € 6.00 pp inclusief melk en broodje(s) In verband met de catering is aanmelding vooraf noodzakelijk: boomkernieuws@boomker.nl