Hogere vergoeding voor werkloze inwoners die werkervaring opdoen

HAREN - De voltallige gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van september ingestemd met een amendement om een hogere vergoeding te geven aan inwoners met een participatieplaats in de gemeente Haren. Dit is een werkervaringsplaats voor mensen die langdurig werkloos zijn en moeilijk aan de slag kunnen komen.

GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie dienden het amendement in om de standaardvergoeding van € 100 per half jaar te verhogen. De gemeenteraad stemde in met een verhoging tot € 300 per half jaar . GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeenteraad hiermee een signaal geeft aan het college van B&W om zich ruimhartiger op te stellen richting inwoners die langdurig werkloos zijn en moeilijk werk kunnen vinden. Deze groep is aangewezen op een laag inkomen.

Participatieplaats

Een participatieplaats is een onbetaalde baan waarin mensen die langdurig werkloos zijn met behoud van uitkering kunnen werken. Het gaat om werklozen met een uitkering van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het naar werk helpen van inwoners die moeilijk bemiddelbaar zijn, doordat ze al jaren niet meer hebben gewerkt, ‘te oud’ zijn of een handicap hebben. Het onbetaalde werk is vooral bedoeld om werkervaring op te doen en sociale vaardigheden aan te leren.