Update Herindeling

HAREN - Onrust binnen politieke partijen, een bezoek van de Commissaris van de Koning en boze reacties op de petitie van het Burgercomité tegen de herindeling. Wat speelt er allemaal op dit moment?

Er zijn inmiddels ruim 1800 handtekeningen gezet onder de petitie, waarvan 1200 digitaal via harennietbijstad.petities.nl. Er kan ook getekend worden op lijsten die bij café’s, sportclubs en buurthuizen liggen en deze zullen pas begin november binnen komen. De stelling boven de petitie luidt als volgt: “Inwoners en gemeenteraad van Haren zijn tegen herindeling met Groningen. Zij vinden dat Haren een landelijke gemeente moet blijven. Haren past niet bij de Stad. Als ‘Den Haag’ vindt dat Haren moet opschalen, dan is samenvoeging met de Drentse gemeente Tynaarlo de beste oplossing”. Deze laatste zin, over samenvoeging met Tynaarlo, leidde tot een verontwaardigde brief (Haren de Krant, 8 september) aan burgemeester en wethouders, van GL, VVD, PvdA en CU. Volgens deze oppositiepartijen staat de gemeente Tynaarlo niet open voor herindeling en zelfs niet voor een nauwere samenwerking. De partijen zijn “zeer verbaasd” dat alle wethouders (D66, GvH en CDA) de petitie hebben ondertekend, daarmee de indruk wekkende dat het beleid van de gemeente Haren gewijzigd is en wil fuseren met Tynaarlo. Er wordt volgens hen de mogelijkheid gesuggereerd van iets (fusie) “waarop geen enkel reëel uitzicht bestaat”. Het opnieuw aankaarten van samenvoeging met Tynaarlo komt echter niet van het gemeentebestuur maar van het Burgercomité. Ze wilden een alternatief noemen voor het geval er toch herindeling geëist zal worden. Dat wil echter niet zeggen dat er ingezet gaat worden op fusie met Tynaarlo. Michiel Verbeek (D66), wethouder met de bestuurlijke toekomst in portefeuille, geeft in een reactie aan dat hij een verstedelijkte groene gemeente tussen Groningen en Assen wel als een optie ziet en dit zou volgens hem ook interessant zijn voor de regio. Zolang er sprake is van fusie met Groningen is zo’n herindeling in Tynaarlo echter nog niet bespreekbaar. Verbeek: “Als Haren zelfstandig blijft is Tynaarlo volop bereid om samenwerking te onderzoeken”. Daarvoor is een fusie wat hem betreft niet eens nodig want “Haren kan het prima zelfstandig”. Vrijdag 15 september bracht Commissaris van de Koning René Paas een bezoek aan Haren en daarbij was de herindeling een belangrijk gespreksonderwerp. In 2016 waren volgens de provincie de financiële positie en de bestuurskracht van Haren niet sterk genoeg om zelfstandig te blijven en de decentralisaties het hoofd te bieden. Inmiddels heeft Haren de financiën weer op orde gekregen. René Paas denkt echter nog steeds dat Haren te kwetsbaar is voor wat er nog op de gemeente af gaat komen en noemt daarbij de omgevingswet en, tot ieders verbazing, de decentralisaties op het Sociaal Domein. Dat heeft Haren nou juist heel goed op orde. Inmiddels is er duidelijk geworden dat er ook binnen de oppositiepartijen onrust heerst over de herindeling. Ruim tachtig VVD stemmers hebben een brief gestuurd naar de landelijke afdeling van hun partij om hun ongenoegen te uiten over de koerswijziging van hun partij. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de VVD nog voor zelfstandigheid. Ook veel Groen Links stemmers zijn er niet over te spreken dat hun partij zich inzet voor een fusie met Groningen. Helaas is daar geen ruimte meer voor discussie. Na veel onenigheid binnen het bestuur, onder andere over de herindeling, is de afdeling Haren opgeheven. De twee raadsleden van Groen Links vallen sindsdien alvast onder de afdeling Groningen. De Tweede Kamer zal voor 1 januari 2018 een beslissing nemen. Plaatsen waar schriftelijk kan worden getekend zijn: De kantines van VV Gorecht en VV Haren (Sportpark de Koepel). Zwembad Scharlakenhof Café de Pub, Kerkstraat 7 Café de Zaak, Vondellaan 6 Café de Middelhorst, Oude Middelhorst 1 Restoria, Anjerplein 4 Bodyfit, Scharlakenlaan 34 (Sportpark de Koepel) Buurthuis De Mellenshorst in Oosterhaar, Waterhuizerweg 36 Dorpshuis De Tiehof Bakkerweg 4 in Onnen Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 in Glimmen Dorpshuis de Hoeksteen in Noordlaren Berends Groente- en fruitzaak, Anjerplein 6 Jos Coiffures, de Brinken 12 Helga Kouwenhoven