Gezond Verstand Haren stelt college van B&W vragen over aardbeving

HAREN - De fractie van Gezond Verstand Haren heeft vragen gesteld aan het college van B&W in Haren vanwege de aardbeving van 20 september in Haren.

Vanwege de aardbeving in de gemeente Haren op 20 september 2017 met als episch centrum ‘de Koepel’, met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter op een diepte van 3 kilometer, stelt de fractie van Gezond Verstand Haren het college van B&W de volgende vragen:
1: Wij verzoeken U om een schriftelijke terugkoppeling van de bijeenkomst met de burgemeesters van het buitengebied in aanwezigheid van de NCG 2: Gezien het feit dat er ook in de gemeente Haren aardbevingen plaats vinden, zien we graag dat het College zich uitspreekt en een standpunt in-neemt over het vaststellen van het buitengebied door de NCG. De fractie van Gezond Verstand Haren heeft de indruk dat de burgemeester als porte-feuillehouder in dit dossier van mening is dat we geen partij zijn in de aardbevingsproblematiek. Is de burgemeester met ons van mening dat de ge-meente Haren er voor haar inwoners is en dus voor erkenning moet knokken? Is de burgemeester van mening dat, nu wij wederom een episch cen-trum hadden op 20 september 2017, de gemeente Haren geen buitengebied kan zijn en er dus meer actie vanuit de gemeente moet worden genomen om haar inwoners bij te staan?
Er zijn meer gemeenten die ongewild in het zogenaamde buitengebied zijn geplaatst.
3: Is daar contact mee?
4: Worden de gemeente Haren en de andere gemeenten in het buitengebied goed geïnformeerd door de NCG?5: Wat is de reden dat de gemeenten in het buitengebied nog steeds niet bij de stuurgroep van 12 gemeenten worden betrokken in het overleg over
de schadeafwikkeling? 6: Hoeveel van de inwoners van de gemeente Haren zijn ‘on hold’  gezet op 31 maart 2017 en hebben een voucher aangeboden gekregen?
7: Heeft de NCG de gemeente Haren al informatie gegeven over het mogelijk kunnen verstrekken van gegevens?
8: De fractie van Gezond Verstand Haren ontvangt graag een overzicht van het aantal bekende aardbeving gerelateerde schadegevallen, of zo U wilt mijnbouwschade gerelateerde meldingen, in de gemeente Haren vanaf 2012. Er zullen ongetwijfeld schadegevallen worden gemeld vanwege de aardbeving van 20 september 2017. 9: Waarom heeft de gemeente Haren op 20 september geen actie ondernomen via website van de gemeente of via ‘social media’ om inwoners die schade hebben, te informeren over de wijze waarop schade kan worden gemeld? Wij zien dit als een taak van de gemeente! Als er een aardbeving is geweest, is er sprake van een aardbeving effectgebied.
10: Wij willen graag weten hoe groot de actieradius van de aardbeving in de gemeente Haren op 20 september 2017 is geweest en het effect daarvan op de omgeving.
Wordt vervolgd