GroenLinks Haren is opgeheven

HAREN - GroenLinks Haren is opgeheven. De afdelingen van Groningen, Haren en Ten Boer zijn samen gegaan. Oud-bestuurslid GroenLinks Rien de Koning roept GroenLinks-sympathisanten en -leden die voorstanders zijn van een zelfstandig Haren dit kenbaar te maken in de Tweede Kamer.

Rien de Koning: "In tegenstelling tot de Harense fractie zijn vele GroenLinks-sympathisanten en -leden voorstanders van een zelfstandig Haren. In navolging van vele Harense VVD-leden roep ik de GroenLinks-sympathisanten om hun mening voor zelfstandigheid kenbaar te maken aan de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer. Ook kunt u een bericht sturen naar mij, ik zal dan zorgen voor verzending naar de Tweede Kamer." De reden dat de afdeling Haren is opgeheven is tweeledig. Rien de Koning: "Het bestuur bestond uit voorzitter Henk Hurenkamp en mijzelf als secretaris/penningmeester. Alles wat wij ondernamen kwamen er maar 3 of 4 leden opdagen. Bij de fractievergadering van Groenlinks kwamen er 3 of 4 leden bij zitten die ex-werknemers waren van de gemeente Groningen of ex-werknemer van de Provincie Groningen waren, mijn tegenwerpingen werden niet gehoord. De fractie ging zijn eigen weg, luisterde niet naar de argumenten van het bestuur. Toen heeft het bestuur gemeend om hun functie neer te leggen gezien de eigengereidheid van de fractievoorzitter, de herindelingskwestie was niet het breekpunt. Toen is er een interim-bestuur benoemd en die heeft gezien de toestand, de lakse houding van de GroenLinks-leden en het standpunt van de fractie, gemeend om de afdeling op te heffen en de afdeling Groningen-Haren-Ten Boer op te richten. (Ik heb in de Gemeente Veere als provinciaal bestuurder in Zeeland eerder meegemaakt dat de afdeling Veere samen smolt met de afdeling Vlissingen omdat de afdeling Veere te klein werd. Ook in Veere had GroenLinks zitting in de gemeenteraad)." GroenLinks-sympathisanten en -leden kunnen hun mening voor zelfstandigheid mailen naar Rien de Koning via jede250@ziggo.nl.