College van B&W ontvangt Commissaris van de Koning René Paas

HAREN - De Commissaris van de Koning René Paas bracht vrijdag 15 september een ambtsbezoek aan het college van B&W van Haren. Het programma gaf een kijkje in het Harense verleden en heden. Tijdens het bezoek lichtte het college, in gesprekken en tijdens een rondrit door de gemeente, diverse(actuele) Harense onderwerpen en projecten toe.

De commissaris werd ontvangen in het gemeentehuis, waar gesproken werd met de burgemeester en het college van B&W. Daarna stond een rondrit met paardentram op het programma. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan het klooster Yesse, waar meerdere interessante archeologische vondsten zijn gedaan. Ook werd stilgestaan bij de HUB, het voormalig zusterhuis van Beatrixoord. Een uniek concept, waar op termijn statushouders, mensen met een indicatie voor begeleid wonen en studenten komen te wonen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Daarnaast werd onder meer nog een bezoek gebracht aan de Biotoop, het Zernike College en werd een kijkje genomen bij de werkzaamheden rondom de Fietsroute Plus richting Groningen. Een gevarieerd programma dus voor de commissaris wat een kijkje gaf in het Harense verleden en heden. Aansluitend was er een lunch in het gemeentehuis, waar ook de raadsleden van Haren bij aan schoven voor een ontmoeting met de commissaris. Na de lunch was er een persmoment waarin Paas zich zeer positief over Haren uitsprak.