Vragen over verwijderen bouwwerken op Onnenstaete

HAREN - De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college over de verwijdering van bouwwerken op Onnenstaete. Wanneer worden de bouwwerken, die ten behoeve van het COA zijn geplaatst in 2014, verwijderd? De termijn is verstreken.

In de ‘bestuursovereenkomst’ tussen gemeente en het COA staat dat het COA garandeert dat het terrein in de oude staat wordt teruggebracht. In de voorwaarden van de tijdelijke omgevingsvergunning t.b.v. het AZC op Onnenstaete staat dat uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de vergunning de bouwwerken moeten zijn verwijderd. De vergunning liep af op 24 juli j.l. Het COA kreeg 2 weken extra tijd om het AZC te ontruimen (dus tot 7 augustus) i.v.m. het einde van het schooljaar. De bouwwerken die in het kader van de tijdelijke omgevingsvergunning uit 2014 zijn bijgeplaatst, dienden dus uiterlijk 7 september 2017 te zijn verwijderd. Wordt vervolgd