De kunst van het afval scheiden

HAREN - De overheid heeft als ambitie voor 2020 het restafval van 250 kilo per inwoner terug te brengen naar 100 kilo. Haren zit al op 66 kilo afval per inwoner. Hoe krijgt de gemeente dat voor elkaar?

Nascheiding

Het Harense afval wordt niet rechtstreeks naar de vuilverbrander gebracht. Net als zeven andere gemeenten, waaronder Groningen en Zuidhorn, gaat het naar een nascheidingsfabriek. Hier wordt het metaal er bijvoorbeeld uitgehaald met magneten en het plastic er uit geblazen. Dat plastic wordt gewassen, gesorteerd en gemalen, waarna er andere producten van gemaakt kunnen worden, zoals afvalcontainers en bermpaaltjes. Het GFT afval wordt er ook uitgehaald, dat wordt vergist en het groene gas kan gebruikt worden voor de auto’s van de milieudienst. Op deze manier blijft er nog maar 40% over voor de vuilverbranding.

Bronscheiding

Nascheiding is duur en om te stimuleren dat inwoners minder afval in hun container gooien heeft Haren al in 1998 Diftar ingevoerd: de gedifferentieerde afvaltarieven. Het betekent dat er wordt betaald per kilo afval. Om dit goed te laten werken is het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk soorten gescheiden afval naar het afvalbrengstation kunnen brengen, zodat er minder kilo’s de container in gaan. Het scheiden van afval levert dan 21 cent per kilo op. Bijkomend voordeel is dat mensen zich er van bewust worden hoeveel afval ze eigenlijk produceren.

Welk afval kun je inleveren?

Omdat er gebruik wordt gemaakt van een nascheidingsfabriek heeft de gemeente niet de verplichting naast de containers ook ander afval op te halen. Het kan naar het afvalbrengstation aan de gemeentewerf (Van Maerlantlaan 1) gebracht worden. Daar staan containers voor elektrische apparaten, ijzer, chemisch afval, Tempex, glas, papier en verpakkingsmaterialen (plastic e.d.). Het is belangrijk geen afval in een verkeerde container te gooien, omdat de hele vracht dan afgekeurd kan worden en alsnog naar de vuilverbranding gaat. Glazen flessen kunnen in de glasbak maar voor kapotte ruiten (vlakglas) is een aparte container. Dit geldt ook voor het PMD afval (plastic, metaal en drankkartons). Hieronder valt alleen verpakkingsmateriaal en geen ander plastic, zoals speelgoed of zwembadjes. Dat hoort in de bak voor hard plastic.

Belastingen

De afvalstoffenheffing is laag in Haren: €112,- terwijl in Groningen bijvoorbeeld €275,- wordt gerekend. Daar staat tegenover dat er hier 21 cent per kilo betaald moet worden, terwijl een Groninger alles ongelimiteerd in de container kan gooien of naar de vuilstort kan brengen. Het tarief in Haren kan zo laag zijn omdat het Diftarsysteem de gemeente ook geld oplevert. Er is minder afval zodat er bespaard wordt op de kosten van de nascheidingsfabriek. Bovendien wordt het gescheiden afval verkocht als grondstof. De opbrengsten worden verrekend met het vastrecht, zodat dit nog steeds elk jaar naar beneden kan worden bijgesteld. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het milieu: minder afval betekent immers minder CO₂ uitstoot. Helga Kouwenhoven Met dank aan Jan Louwes, coördinator woonomgeving