Boeremapark belangrijk onderzoeksgebied voor Canadese ganzen

HAREN - De vaste bezoekers van het Boeremanpark zien regelmatig 'die man van de ganzen'. Wat doet hij toch? Het Boeremapark is een ruiplaats waar Canadese ganzen worden gevangen en van genummerde halsbanden voorzien.

Koeien eten gras, ganzen ook. Dat laatste vinden boeren niet prettig, de overheid ook niet. Deze keert jaarlijks bijna 20 miljoen euro uit aan landbouwschade in de zomer door ganzen. Canadese ganzen mogen, mits vergunning verleend, het hele jaar geschoten worden. Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft de opdracht het schadeonderzoek te begeleiden.

Ganzenwaarnemingen

Door ganzen te vangen en van genummerde halsbanden te voorzien, kunnen zij met een telescoop tot op grote afstand in het veld ‘persoonlijk’ worden herkend. Nederland heeft een uitgebreid net van vogelaars die hun ganzenwaarnemingen centraal per website (geese.org) doorgeven. Daardoor is vrij goed bekend waar deze ganzen het hele jaar verblijven, maar ook of de populatie toe- of afneemt.

Waar en wanneer worden deze ganzen van halsbanden voorzien?

Jaarlijks verzamelen ganzen zich op ruiplaatsen om hun vleugelveren te verwisselen. Dit proces duurt ongeveer zeven weken. In deze periode kunnen de vogels niet vliegen, waardoor ze gevangen kunnen worden en geringd. Het Boeremapark is een van de landelijke gebieden, waar vanaf 2009 Canadese ganzen worden gevangen en van genummerde halsbanden voorzien. Na de rui verlaten de ganzen het park en verspreiden zich over grote delen van Nederland.

Afname aantal Canadese ganzen Boeremapark

Uit tellingen, die nu bekend zijn, blijkt dat het aantal ruiende Canadese ganzen in het Boeremapark de laatste drie jaar sterk aan het afnemen is (tabel 1), waardoor is nog niet duidelijk. Een van de oorzaken zou het toegenomen afschot in Haren kunnen zijn. Maar de vos is ook toegenomen en hierdoor groeien er minder ganzenjongen op. Zo groeiden er in het gebied van de Wolddeelen en Sassenhein in 2010 nog minstens 29 jonge Canadese ganzen op, in 2011 toen de eerste vos werd gesignaleerd en in het jaar daarna, nog enkele, vervolgens was het afgelopen. Bekend is dat ganzen er vanaf zien te gaan broeden in gebieden waarvan ze weten dat er vossen voorkomen. In Haren broeden Canadese ganzen alleen nog veilig op vosvrije eilandjes in vijvers, zoals aan de Ereprijsweg, Vijverpad en het Boeremapark zelf. Of de resultaten in Haren opgaan voor heel Nederland is nog onbekend. Het onderzoek in het Boeremapark zal nog minstens drie jaar doorgaan. Met groet aan de vele bezoekers aan wie ik gezellig over de ganzen heb kunnen vertellen. Jan Hulscher, oud-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen