Venema Bouw na 125 jaar deels in vreemde handen

HAREN - Familiebedrijf Venema Bouw in Haren komt na 125 jaar deels in vreemde handen. 1 augustus vond de officiële overdracht van de aandelen van Mans Venema aan Richard Roffel (26) plaats. Jan Venema blijft blijft wel in de zaak. Wat ging hier aan vooraf?

Economische crisis Begin 2012 lijkt Venema Bouw zijn zaakjes redelijk goed voor elkaar te hebben. Ondanks dat de bouw erg hard is getroffen door de economische crisis, heeft het bedrijf dit in eerste instantie relatief goed kunnen opvangen. Jan en Mans Venema bestieren het bedrijf en intern wordt de zoon van Mans, Mattijs, opgeleid om op lange termijn de heren op te volgen. Overlijden Mattijs Venema Tot in oktober 2012 Mattijs Venema plotseling overlijdt. Het bedrijf wordt hierdoor stuurloos. Door het plotselinge overlijden van Mattijs is zowel de potentiële opvolger als een waardevolle arbeidskracht uit het bedrijf weggevallen. Daarnaast heeft dit incident een enorme impact gehad op zowel Mans als Jan Venema. Werkzaamheden binnen het bedrijf worden niet, niet volledig of niet goed uitgevoerd. Doordat de economische malaise in de bouw ook nog niet voorbij is, nemen de bedrijfsresultaten exponentieel af en worden er verliezen geleden. In de zomer van 2013 vragen ze hulp aan de Kamer van Koophandel. Door de complexiteit van het vraagstuk wordt een externe partij ingeschakeld, het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI). Regionaal Ondernemings Instituut Het eerste gesprek tussen Maxim Romashuk van het ROI met de heren Venema was erg emotioneel. Maxim Romashuk: "Het is onmogelijk om als externe adviseur te begrijpen hoe het is om in de situatie terecht te komen waarin zij op het moment van onze eerste kennismaking verkeerden. Een bijna onmogelijke vraag lag voor: 'Hoe nu verder?'. Om antwoord te geven op die vraag hebben de drie heren samen een uitgebreide interne analyse gedaan waarbij het personeel een cruciale rol heeft gespeeld in de beantwoording van de vraag. Het bedrijf kan niet verder zonder Jan en Mans Venema. Het was dus zaak om de directeuren handvatten te geven om weer grip op de organisatie te krijgen. Middels het uitschrijven van het gehele werkproces en ieders taken daarbinnen lukte het langzaam om het tij te keren. Venema Bouw werd stabiel en de omzet begon weer toe te nemen." Op zoek naar een opvolger Ondertussen doemde er de volgende vraag op: wie gaat Jan en Mans Venema opvolgen? De onderneming had de nodige financiële klappen gehad, maar zat weer in de lift. Het plezier in het werk was vooral bij Mans nog niet teruggekeerd waardoor (perspectief op) een gedeeltelijke overname van het bedrijf wenselijk was. Binnen de familie waren er geen potentiële bedrijfsopvolgers, waardoor er door het familiebedrijf naar een kandidaat buiten de familie gezocht moest worden. Ondanks dat er meerdere overnamekandidaten in beeld waren die meer ervaring hadden, werd er besloten om de jonge, goed opgeleide en ambitieuze overnamekandidaat Richard Roffel de kans te geven. Goede klik Vanaf de eerste dag klikte het erg goed tussen de heren. Er werd besloten om een geleidelijk overnametraject in te zetten waarbij Richard eerst anderhalf jaar op de loonlijst kwam te staan waardoor hij de tijd had om het bedrijf te leren kennen. Langzaam heeft hij het takenpakket van Mans overgenomen. Door te kiezen voor een jonge ambitieuze overnamekandidaat, wat niet het meest voor de hand ligt, is het bedrijf sinds het aantreden van Richard een stuk dynamischer geworden en zijn de heren Venema weer helemaal opgebloeid. Op 1 augustus jongstleden vond de officiële overdracht van de aandelen van Mans aan Richard plaats. Nadien was Mans enorm opgelucht: "Het zit erop, ik kan het hoofdstuk sluiten.” Richard Roffel: "Venema Bouw is een echt familiebedrijf. Het voelt heel bijzonder dat je dat mag overnemen. Ik heb vanaf het begin een goede band met Mans en Jan. Ik zet de lijn door precies zoals het nu gaat, waarbij overzicht, een degelijk bedrijfsvoering en betrouwbaarheid voorop staan. Bij de overname kwam heel veel kijken, hierin zijn wij erg goed begeleidt door het ROI. De afgelopen tijd heb ik het vertrouwen met de klanten opgebouwd, dit vind ik erg belangrijk. Er werken nu 7 à 8 jongens in de buitendienst en dat wil ik graag zo houden, ik timmer zelf ook mee. De komende jaren wordt er geïnvesteerd en wordt er kennis en ervaring gedeeld. Ik zet de stijgende lijn waarin Venema Bouw zich bevindt graag voort." Ondanks dat de succesvolle bedrijfsoverdracht is voltooid, zal Mans het bedrijf nog niet volledig de rug toe keren. Voorlopig staat hij de directie nog bij met raad en daad. Extern adviseur Maxim Romashuk is vooral erg trots dat ze er samen in geslaagd zijn om het familiebedrijf te redden en dat alle direct betrokkenen erg tevreden zijn over het eindresultaat. : "Na vier jaar zit het adviestraject erop en ik heb er alle vertrouwen in dat Jan en Richard er tezamen een groot succes van zullen maken”, sluit hij het bericht af op zijn persoonlijke LinkedIn pagina.