Burgercomité Haren en Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug starten petitie ‘Haren niet bij de stad Groningen’

HAREN - Het Burgercomité Haren en Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug (HBNH) hebben een petitie ‘Haren niet bij de stad Groningen’ opgesteld. Hierin wordt de Tweede Kamer gevraagd niet in te stemmen met herindeling van de landelijke gemeente Haren met de stedelijke gemeente Groningen. Inwoners van de gemeenten Haren en Tynaarlo kunnen met ingang van 1 september deze petitie tekenen op www.harennietbijstad.petities.nl. In deze gemeenten gaan de komende weken ook handtekeningenlijsten rond.

De inwoners van Haren hebben herindeling van Haren met Groningen, die door de Provincie Groningen werd gewenst, met ruime meerderheid (74,1% bij opkomst van 74,5%) afgewezen bij een raadplegend referendum (burgerraadpleging). Bij de gelijktijdig gehouden gemeenteraadsverkiezing ging tweederde van het aantal raadszetels naar de partijen die waren voor zelfstandig blijven of samengaan met Tynaarlo. De Provincie Groningen heeft de duidelijke boodschap van de inwoners van Haren vanaf het begin volledig genegeerd. In 2016 heeft de Provincie Haren gedwongen tot herindelings¬gesprekken met Groningen en Ten Boer. Ondanks stevig en goed onderbouwd verzet van de gemeenteraad en de inwoners heeft de Provincie in februari j.l. Minister Plasterk geadviseerd tot het maken van een wettelijke regeling tot samenvoeging van Haren bij Groningen. Naar verwachting wordt in het najaar een hiertoe strekkend wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

De ‘groene long’

Voor de ‘groene long’ (de Noordelijke Hondsrug met het stroomdallandschap van de Drentsche Aa en de Hunze) tussen Groningen-Assen zou het een slechte zaak zijn als Haren bij Groningen wordt gevoegd. De zorg voor de instandhouding en versterking van de kwaliteiten en karakteristieken van dit gebied en voor het tegengaan van de druk op dit gebied door stedelijke ontwikkeling berust nu bij de landelijke gemeenten Haren en Tynaarlo. Om dit vol te kunnen houden, zullen zij als zelfstandige gemeenten meer moeten samenwerken of moeten samengaan. Als Haren en Tynaarlo één landelijke gemeente van ca. 50.000 inwoners vormen, kan Haren de vierde kern worden, naast Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Voor de Regio G-A is dit een veel betere oplossing dan samenvoeging van Haren bij Groningen.

Opschaling

Hiervoor ontstaat ruimte als de Tweede Kamer ook inziet dat het voor de Regio G-A geen goede zaak zou zijn als Haren opgaat in de gemeente Groningen. Ingeval de Tweede Kamer het toch gewenst acht dat Haren opschaalt in plaats van als zelfstandige gemeente doorgaat, kan met een wijziging van de provinciegrens de weg vrij worden gemaakt voor een samengaan van Haren met Tynaarlo. Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft de mogelijkheid van een fusie met Haren steeds opengehouden.

Op eigen kracht

Overigens zou voor de Tweede Kamer het gebrek aan draagvlak in Haren in combinatie met de ernstige motiveringsgebreken van het provinciale herindelingsadvies en de ondemocratische en onbehoorlijke wijze waarop de Provincie dit advies heeft voorbereid en vastgesteld, op zichzelf al voldoende reden moeten zijn niet in te stemmen met herindeling van Haren met Groningen. Voor die herindeling is ook geen noodzaak omdat de gemeente Haren overtuigend heeft aangetoond dat zij op eigen kracht haar financiën op orde kan brengen en over voldoende bestuurskracht beschikt om zelfstandig te kunnen blijven. Voor nadere toelichting kan contact worden opgenomen met: Burgercomité Haren: Gustaaf Biezeveld, Haren/06 22473694 HBNH: Harm Assies, Zuidlaren/050 4093961 – Meino Smit, Paterswolde/06 10747152