Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen opent deuren

GLIMMEN - In het beleidsplan van de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is opgenomen dat we “Kerk in het dorp” willen zijn. Dat betekent dat de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen er wil zijn voor alle dorpsgenoten, ook al zijn ze geen lid van de gemeente. Daarom is iedereen van harte welkom in het Trefpunt in Glimmen op zaterdagavond 9 september. Er wordt dan gepraat over de activiteiten die voor komend seizoen op stapel staan.

Programma

Om 19:30 wordt er een kort avondgebed gehouden in de kerkzaal. U kunt hier al dan niet aan deelnemen. Daarna kunt u in de overige ruimtes proeven van de activiteiten die voor het komende jaar op het programma staan. De protestantse gemeente Noordlaren Glimmen heeft ervoor gekozen niet alles al in te vullen, maar aan u de keus te laten voor de inhoudelijke invulling van de avond. Zo kunt u kiezen uit films, een onderwerp bepalen voor de Bijbelkring, een cursus uitkiezen en suggesties doen voor de invulling van de gemeente-avond in het voorjaar. Of misschien heeft u een andere belangstelling (b.v. meditatie?). Die kunt u ook inbrengen. Er is inforamtie over de cantorij, de inloopochtenden, de voedselbank en nog veel meer. Uiteraard is er ook ruimte voor gezelligheid onder het genot van een glaasje en een hapje. Het programma duurt tot 21:30 uur, maar u kunt gerust langer blijven!

Viering van Schrift en Tafel op startzondag

Op zondag 10 september begint om 10:00 uur een viering van Schrift en Tafel in de Trefpuntkerk. Daarin staat het thema ‘inspiratie’ centraal. Na de dienst is er koffie met allerlei lekkers. Dan kan er met elkaar gedeeld worden wat inspirerend is in ieders leven. Denkt u eens na over wat u inspireert en neem dat mee naar de startzondag. Zo maakt de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen met elkaar, als kerk en dorp(en) een mooi begin van het nieuwe seizoen. Het Trefpunt, Nieuwe Schoolweg 5 Glimmen