Noorderzijlvest doet vernieuwend onderzoek op Paterswoldsemeer en Hoornse plas

Groningen - Waterschap Noorderzijlvest start woensdag 23 augustus een vernieuwend onderzoek naar de kwaliteit van het water en de bodem van het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas in Groningen.

Het onderzoek duurt drie dagen en gaat volgens een nieuwe methode, waarbij meerdere meettechnieken met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor ontstaat volgens Noorderzijlvest een gedetailleerder, meer samenhangend totaalbeeld van de waterkwaliteit van de plassen. Voor het onderzoek werkt het waterschap nauw samen met Medusa Explorations BV, INDYMO en de Hanzehogeschool Groningen.

Totaalbeeld van de waterkwaliteit

Noorderzijlvest stelt dat actuele basisinformatie over de chemische en ecologische waterkwaliteit nodig is voor een goed totaalbeeld van de waterkwaliteit van de meren. Het waterschap neemt daarom periodiek monsters van het oppervlaktewater. Separaat worden ook monsters genomen van de waterbodem. In het nieuwe onderzoek vindt de analyse van zowel de bodem als het water op meerdere plaatsen systematisch, nauwgezet en gelijktijdig plaats. Het resultaat is een betrouwbaarder en meer samenhangend beeld van de bodem- en waterkwaliteit.

Innovatieve meettechnieken

In het onderzoek worden metingen van de Medusa-sensor gebruikt om de samenstelling van de bodem (organische stof, slibgehalte, zandgehalte) vast te stellen, de diepte van de watergang in beeld te krijgen en om de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal (bijvoorbeeld driehoeksmossels) in kaart te brengen. Met een grondradar wordt de dikte van de sliblaag gemeten. Bij het onderzoek wordt de Medusa achter een boot over de bodem van het meer gesleept, de grondradar wordt in een kano over het meer gevaren.

Onderwaterdrones

De Onderzoeksgroep Ruimtelijke Transformaties - Water van de Hanzehogeschool Groningen zet onderwaterdrones van INDYMO in voor het verkrijgen van een 3D-beeld van de waterkwaliteit en ecologie in de plas. Deze drones zijn uitgerust met onderwatercamera’s en sensoren die verschillende stoffen continu meten (zuurstofgehalte, nutriënten, geleidbaarheid, temperatuur, doorzicht, pH, diepte, chlorofyl). Het inzetten van onderwaterdrones komt in Nederland steeds meer voor. Ze worden ook ingezet voor bijvoorbeeld inspecties van kunstwerken, eco-scans en de bestrijding van blauwalgen.

Blauwalg

Het waterschap start het onderzoek omdat het grote waarde hecht aan gezond en leefbaar water. Zeker in de Hoornse plas en het Paterwoldsemeer waar bijvoorbeeld blauwalg regelmatig een verstorende rol speelt. Het waterschap verwacht dat de resultaten van het onderzoek medio oktober bekend zijn.