Klooster Yesse en Pop-uproute

HAREN - Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: Cultuur beleef je in Haren!

Wie denkt dat er op het terrein van Klooster Yesse nog resten van het klooster te zien zijn, heeft het mis. Maar wie hoopt op verhalen over datzelfde klooster, is op zaterdag 12 augustus (14.00-17.00 uur) precies op de juiste plek. ‘Abdis’ Annemiek Bos, de beheerster van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse aan Essen 7, vertelt met liefde over de geschiedenis van dit Cisterciënzer vrouwenklooster dat op deze plek van 1215 tot 1594 heeft gestaan.

Bodemonderzoek afgelopen juni door archeologiestudenten leverde heel veel nieuwe feiten op. Tijdens een wandeling over het voormalige kloosterterrein (14.00-15.30 uur) krijgt de bezoeker al gauw een indruk van wat er zich in de late middeleeuwen binnen de kloostergracht allemaal afspeelde. Trouwens, de lekenbroeders van het klooster werkten ook ver buiten het kloostercomplex en de omvang van het grondbezit van Yesse, maakte het klooster destijds tot een van de grotere in de provincie Groningen. Bij opgravingen zijn onder meer kloostermoppen, vloertegels, delen van zuilen, resten van kannen en kruiken en zelfs een pauselijk zegel gevonden.

In het bezoekerscentrum hangen instructieve wandplaten, in de vitrines staan de bodemvondsten uitgestald. En de kloosterkoffie (of –thee) is bij de prijs inbegrepen. Op diezelfde zaterdag kunt u ook weer de pop-uproute van het Geopark De Hondsrug fietsen, waarvoor Yesse ook open is van 10 tot 17 uur. Routeboekjes zijn gratis verkrijgbaar in het Bezoekerscentrum. Zie voor meer info hierover:

Open Huis Klooster Yesse, zaterdag 13 mei, 14.00-16.00 uur, Essen 7, Haren. Entree: 3 euro. www.kloosteryesse.nl.

Voor de pop-uproute: http://geoparkdehondsrug.nl/nl/p/routes-en- safaris/pop-up- route-ontdek-prehistorisch- groningen/