Bomen en beleid

HAREN - De gemeente Haren telt maar liefst 30.000 bomen. Helaas moeten er af en toe een paar gekapt worden en soms lijkt dat onterecht. Hoe zit het met het bomenbeleid van ons groene dorp?

Waterhuizerweg Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt en daarom wordt er preventief gewerkt. Dat gold ook voor de acht populieren aan de Waterhuizerweg. Jan Louwes, coördinator Woonomgeving, vertelt vol overtuiging over de keuzes die gemaakt zijn. De bomen waren over de 80 jaar oud en ruim 35 meter hoog. De takken werden te zwaar en het gevaar te groot. Louwes: “Een populier heeft na 80 jaar zijn periode wel gehad, dan gaat hij snel rotten. Waait er dan een tak uit en zal er maar net een busje met kinderen onderdoor rijden…”. Klachten van twee bewoners over wortel-ingroei hebben hierbij geen grote rol gespeeld, dat was inmiddels al verholpen. Kerklaan De verontwaardiging over de kap van 22 bomen aan de Kerklaan was groot en er kwamen zelfs vragen over vanuit de gemeenteraad. Het gerucht ging namelijk dat er na de aanleg van de nieuwe fietsroute maar vijf bomen voor terug zouden komen. Louwes verzekert echter dat er 24 bomen zullen worden terug geplant aan de Kerklaan. Geen “iele berkjes” (Haren de Krant van 26 juni), maar bomen met een omtrek van minstens 18 cm. Alleen op de plek waar orchideeën groeien komen berken om de grond te verschralen. Dat is goed voor de orchideeën. DHE en andere nieuwbouw Vanaf 1 januari 2017 is het bomenbeleid bij bouwprojecten aangepast. De medewerkers van Woonomgeving moet nu al vóór er een bouwvergunning wordt verleend akkoord gaan met de plannen. Voorheen zagen de medewerkers van Woonomgeving zich nogal eens gedwongen een kapvergunning te verlenen omdat een boom toch zou gaan sneuvelen tijdens of na de bouw. Nu kan er vooraf worden bezien of een huis niet te dicht bij een boom wordt gepland. Zo wordt de bouw van twee appartementen aan het Anjerplein zes meter opgeschoven. Voor DHE is het echter te laat. Louwes: “Er zijn daar een paar mooie lindebomen geveld, bij de Oosterweg en bij de nu gesloopte boerderij. Eeuwig zonde”. Boomwortels Op een aantal plaatsen in de gemeente wordt het wegdek door boomwortels beschadigd. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Op de Middelhorsterweg bijvoorbeeld is er daarom “halfverharding” gebruikt: stukken waar het asfalt is vervangen door een zachter materiaal dat mee kan bewegen met de groeiende wortel. Op het fietspad naar Onnen is dit geen optie omdat wortels van de dikke eiken het fietspad te ver omhoog duwen. Worden die er af gezaagd dan vallen de bomen om. Er is nog geen besluit over genomen maar Louwes hoopt dat het opgelost kan worden door de fietsers op de weg te laten rijden. Laanstructuur Op de Jachtlaan zijn een aantal zwakke bomen gekapt en weer nieuwe geplant. Op deze manier staan er bomen van verschillende leeftijden door elkaar en wordt voorkomen dat er in de toekomst veel bomen tegelijk gekapt moeten worden. Zo blijft de laanstructuur op kracht. De nieuwe bomen zijn esdoorns, net als de andere bomen, maar van een andere variëteit, dus met een ander bladtype of een andere kleur. Dat wordt gedaan om te voorkomen dat bij ziektes alle bomen tegelijk aangetast worden. Overleg Louwes begrijpt goed dat bomen zoveel emoties oproepen. Hij vindt het wel jammer dat er soms zo verontwaardigd gereageerd wordt voordat mensen weten wat de achterliggende gedachte is, juist omdat er bij voorkeur in overleg met bewoners beslissingen worden genomen. Louwes: “Komen ze maar hier, dan leg ik het uit. Jullie leven daar, het is jullie wijk, dus zeg het maar. Er is zoveel mogelijk!”. Helga Kouwenhoven