Hareners tevreden over ondersteuning Wmo

HAREN - De waardering van Wmo-cliënten voor de wijze waarop zij ondersteund worden in Haren stijgt. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat CMO STAMM vorig jaar uitvoerde onder bijna 800 Hareners met Wmo-ondersteuning. In 2015 was 81% van de onderzochte groep mensen tevreden over de kwaliteit van ondersteuning, en in 2016 was dat 88%.

Snelle hulp, het gevoel serieus genomen te worden en het gezamenlijk zoeken naar een oplossing waren onderwerpen waar inwoners in 2016 een hogere waardering voor gaven dan in 2015. Omdat de gemeente op het onderdeel ‘snelle hulp’ ten opzichte van het provinciaal gemiddelde lager scoort (77% versus 72,1%) gaat de gemeente Haren investeren in extra formatie voor Wmo-ondersteuning. Hiermee is de gemeente in staat de doorlooptijden van Wmo-aanmeldingen te versnellen. Het onderzoek leverde voor de gemeente ook een aantal aandachtspunten op. Zo bleek bijvoorbeeld dat 83% van de ondervraagde inwoners mantelzorg ontvangt. Voor een deel van de mantelzorgers blijkt de belasting te groot. Ook het gebruik van cliëntondersteuners is voor de gemeente een punt van aandacht. Hoewel cliënten gewezen worden op de mogelijkheid om via de gemeente onafhankelijke ondersteuning bij gesprekken te krijgen, blijkt dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Wethouder Michiel Verbeek is content met de hoge score. “Wij hebben de zaken in het sociaal domein goed op orde, maar willen altijd beter. Daarom voeren we dit najaar weer gesprekken met gebruikers van Wmo-voorzieningen die hebben aangegeven met de gemeente in gesprek te willen. Die gesprekken bieden de mogelijkheid om gezamenlijk op zoek te gaan naar verbeteringsmogelijkheden.”