Haren kan en wil zelfstandig verder

HAREN - De minsterraad heeft op vrijdag 7 juli op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ronald Plasterk, het concept-wetsontwerp behandeld over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De uitkomst van de bespreking is dat het concept-wetsontwerp naar de Raad van State (RvS) is gestuurd voor advies.

Als de RvS haar advies heeft opgesteld, komt het wetsontwerp opnieuw ter behandeling in de ministerraad. Gaat de ministerraad akkoord, dan gaat het ontwerp naar de Tweede Kamer. De verwachting is dat de Tweede Kamer zich hier in september/oktober a.s. over gaat buigen. Haalt de Tweede Kamer Haren uit het wetsontwerp, dan blijft Haren zelfstandig. Doet de Tweede Kamer dit niet, dan gaat het wetsontwerp naar de Eerste Kamer voor besluitvorming. Dan zal eind 2017 of begin 2018 het besluit vallen dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd. Echter, Haren wil en kan zelfstandig verder. De komende periode blijft Haren zich dan ook inzetten om zelfstandig te blijven. Hierover leest u meer op de website van de gemeente Haren  https://www.haren.nl/…/haren-wil-en-kan-zelfstandig-verder_…