Werken in de schooltuin op de Mikkelhorst

HAREN - De leerlingen van de Linde, de Wissel en de Brinkschool werken gezamenlijk aan de schooltuin op de Mikkelhorst in Haren. De leerlingen uit groep 5 van de Brinkschool werkten voor de zomervakantie op vrijdag 14 juli nog hard in de schooltuin en kregen les van de imker over het bijenleven.

Schooltuin

De schooltuin op de Mikklehorst bestaat uit een grote cirkels. Alle drie de scholen hebben een eigen grote cirkel, die eigen cirkel is weer verdeeld in partjes. Ieder kind verzorgt zijn eigen partje.

Stichting Kind en Groen

De tuintjes op de Mikkelhorst vallen onder de Stichting Kind en Groen. Ali Laberte coördineert de schooltuintjes namens deze stichting. Er helpen ook vrijwilligers mee om dit project succesvol te laten verlopen.