Burgercomité Haren niet verrast door besluit Ministerraad over herindeling van Haren

HAREN - Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad op voorstel van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken besloten een wetsvoorstel tot herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer om advies voor te leggen aan de Raad van State. Hiermee wordt het advies van de provincie Groningen gevolgd. Voor het Burgercomité Haren komt dit niet als een verrassing.

In de praktijk gebeurt het namelijk bijna altijd dat een provinciaal herindelingsadvies door Binnenlandse Zaken wordt omgezet in een wetsvoorstel. Bovendien hebben gedeputeerde Brouns en burgemeester den Oudsten in het verleden uitspraken gedaan waaruit kon worden opgemaakt dat Minister Plasterk geen tegenstander was van samenvoeging van Haren bij Groningen. Vreemd is wel dat in het besluit van de Ministerraad wordt gesproken van een ‘herindeling van onderop’. Hiervan is dit geval geen sprake omdat de herindeling door de provincie is opgelegd. Of zijn misschien de spelregels tijdens de wedstrijd gewijzigd? Dat zal de Raad van State dan zeker niet ontgaan. Hoewel er volgens het Burgercomité goede redenen waren om in dit geval af te wijken van deze lijn, kan het Burgercomité zich wel verplaatsen in de beslissing van het demissionaire kabinet Rutte II. Na de zomer is er waarschijnlijk een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dit krijgt nu de gelegenheid om aan de hand van het advies van de Raad van State een eigen afweging te maken van de voors en tegens van samenvoeging van Haren bij Groningen. Het nieuwe kabinet heeft nog alle ruimte om aan het parlement voor te stellen dat uitsluitend Groningen en Ten Boer worden samengevoegd. Volgens het Burgercomité is er dan ook nog alle reden om door te gaan met de strijd tegen de door de provincie en Stad gewenste annexatie van Haren. Het roept alle inwoners van Haren die niet willen dat Haren bij Groningen wordt gevoegd, de hoop beslist niet op te geven. In Den Haag weten inmiddels alle politieke partijen dat voor die samenvoeging geen draagvlak is in Haren. Dat op de manier waarop de provincie het herindelings¬proces heeft gevoerd, het nodige is aan te merken, is in de Tweede Kamer ook bekend. Bovendien weten zij dat de provincie veel te negatief is geweest over de bestuurskracht en de financiële positie van Haren. Er is dus nog alle kans voor de inwoners en de coalitiepartijen om gezamenlijk te bereiken dat de gemeente Haren zelfstandig blijft. Ook al beweren de voorstanders van herindeling iets anders, aldus Burgercomité Haren.