Op een slof en een glimmende voetbalschoen

GLIMMEN - Op een slof en een glimmende voetbalschoen: 50 jaar voetbalvereniging Glimmen. Door: Kees Romijn.

We gaan terug naar het jaar 1967 als een aantal stamgasten van het toenmalige Café Sijtsma aan de Zuidlaarderweg (waar tegenwoordig De Bourgondiër is gevestigd) besluit een voetbalclub in Glimmen op te richten. Op maandag 20 november 1967 is het dan zover en wordt de V.V. Glimmen opgericht door Heico Knip, Tonny Amerika, Menno Kremer, Reinie van Dijk, Henk Groeneveld en Henk Sijtsma (van Café Sijtsma). Na een half jaar werd het eerste bestuur gekozen op de ledenvergadering in Café Sijtsma: Henk Sijtsma (voorzitter), Tonny Amerika (secretaris), Ale Hendriks (penningmeester) en als leden van het bestuur: de Menno Kremer, Herman Elema en Heico Knip. Er is lang nagedacht over de kleuren van het clubtenue. Als compromis besluit men om in rood (shirt), wit (broeken) en blauw (kousen) te gaan spelen. Van De Mosterdpot naar De Groenenberg De eerste jaren na de oprichting maakte de voetbalvereniging gebruik van het in Appèlbergen gelegen terrein ‘De Mosterdpot’. In deze beginperiode was vaak improviseren en behelpen. De spelers kleedden zich om in ‘Café Sijtsma’, dat enkele honderden meters van het speelveld was verwijderd, en gingen vaak per boerenkar naar het voetbalveld. Sinds 1977 wordt het prachtige sportcomplex ‘De Groenenberg’ bespeeld. Na meerdere uitbreidingen van het complex en de aanleg van verlichting voor het hoofdveld en het moderne kunstgrasveld, beschikt de club over drie wedstrijdvelden en negen kleedkamers. Gastvrije en levendige vereniging De club koos bij de oprichting ervoor haar wedstrijden op zaterdag te gaan spelen: niet vanwege een christelijke grondslag maar om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen. Kinderen van de christelijke en openbare school spelen nog steeds samen in teams waardoor de club een bindende factor voor het dorp is: de vereniging verenigt. De V.V. Glimmen, de grootste vereniging van het dorp, heeft zo’n vierhonderd leden waarvan ongeveer de helft niet-spelend is en veelal vrijwilligerswerk verricht. Zo is de club ook opgebouwd: door vrijwilligers die bijvoorbeeld eigenhandig kleedkamers neerzetten. Omdat Glimmen een forenzendorp is, bestaat de voetbalvereniging uit een gemêleerd gezelschap. Het eerste elftal, dat grotendeels bestaat uit eigen jeugd die is doorgegroeid, speelt al jaren in de 3e klasse zaterdag – het hoogste niveau ooit was de 2e klasse. Karakteristiek aan de club is dat toeschouwers nooit entree hoeven te betalen. Verder heeft de club in iedere leeftijdscategorie een jeugdelftal en van oudsher ook een meisjeselftal. Om teams vol te krijgen is er een goede samenwerking met SV Yde De Punt. Het mooie aan de V.V. Glimmen is dat er steeds weer vers bloed komt – waardoor de vereniging levendig blijft – en voetballers doorstromen naar het trainerschap of scheidsrechter worden. Clubblad Nog even terug in de tijd: op 23 december 1968 verschijnt “na heel veel vijven en zessen” het eerste clubblad, gewoon genaamd ‘V.V. Glimmen’, met al de eerste advertenties op de achterpagina. Toenmalig voorzitter Henk Sijtsma: “Dit kan alleen maar de band tussen de leden onderling verstevigen. Dat onze vereniging zeer veel profijt van onze nieuwe blad zal hebben is de wens van Uw voorzitter Sijtsma.” Even verderop staat: “Gesterkt door de eerder genoemde ruggesteunen konden we dus beginnen. Eerst wat uitgelachen maar zo zachtjesaan kregen we de medewerking van steeds meer personen. Ook van gemeentewege kregen wij de medewerking door schenking van een stel nieuwe doelnetten. (…) Wat de kleedgelegenheid betreft: de balpenaktie was een groot sukses, in drie dagen tijd waren alle 500 pennen verkocht.” Een paar pagina’s verder over de opkomst op trainingen: “Glimmen is een jonge vereniging, het bezit een bestuur dat op alle mogelijke manieren probeert om de vereniging tot bloei te brengen. Respecteer dit, en draag daar nu zelf een steentje aan bij. Wat de clubgeest betreft, deze is voortreffelijk en is van groot belang om tot succes te komen.” Jubileumboek en -feest De vereniging is druk bezig met samenstellen van een jubileumboek om de vijftigjarige geschiedenis met verhalen en foto’s in boekvorm vast te leggen. Het boek ziet in november het licht en zal – om de binding met het gehele dorp te benadrukken – huis aan huis worden bezorgd (!). Op zaterdag 18 november a.s. viert de V.V. Glimmen haar vijftigjarig bestaan met allerlei activiteiten op De Groenenberg. De vereniging is daarom op zoek naar oud-leden die zich kunnen melden via het e-mailadres oudleden@vvglimmen.com