Herindeling besproken in ministerraad

HAREN - Vandaag, vrijdag 7 juli, wordt een belangrijke dag rond het thema herindeling voor de gemeente Haren. Dan wordt de voorgestelde herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer besproken in de ministerraad, zo meldt Haren de Krant.

B&W van Haren is recent op bezoek geweest op het Ministerie van Binnenlandse Zaken om nogmaals aan te geven dat men geen herindeling wenst. Wanneer het kabinet het advies voor herindeling van de provincie volgt, wordt het voorstel in stemming gebracht bij de Tweede- en Eerste Kamer. Stemmen zij in met herindeling, dan is het definitief en zullen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer uiteindelijk samen worden gevoegd tot één nieuwe gemeente.