Volle of lege koelkast

HAREN - Coalitie en oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar tijdens de bespreking van de jaarcijfers in de gemeenteraad op 26 juni. Het leverde een discussie op over een volle of juist lege koelkast.

De coalitiepartijen zijn positief over de financiële stukken. Nagenoeg alle bezuinigingen zijn gerealiseerd en de wettelijke taken zijn goed uitgevoerd. Marjan Bachman (D66) schildert “een mooi beeld van een strak ingezet beleid en een strakke uitvoering, wat er toe geleid heeft dat Haren goed scoorde op de landelijke toetsingscriteria voor gemeentelijke financiën”. Jacob Boonstra (CDA) voegt daaraan toe dat de toekomst er goed uitziet en er ruimte komt om weer te investeren. Meinard Wolters (Gezond Verstand Haren) vindt dat het college er goed in is geslaagd “een balans te vinden tussen wat moet, wat niet meer kan en wat we graag zouden willen”. De oppositiepartijen zijn het hier niet mee eens en schilderen juist een negatief beeld waarvan de strekking is dat Haren beter niet zelfstandig kan blijven. Ietje Jacobs (VVD): “We hebben gezocht in de perspectiefnota maar vonden bar weinig perspectief. We hebben ons huishoudboekje goed op orde maar de keerzijde is een lege koelkast”. Volgens haar lijkt het hoogste doel van het college de financiën op orde te krijgen en niet de leefbaarheid van Haren te verhogen. Ook Lammie Schuiling (PvdA) ziet weinig perspectief maar geeft wel een compliment aan het college voor het op orde krijgen van de financiën. Ook de twee andere oppositiepartijen zijn negatief over de jaarstukken. Hans Sietsma (Groen Links) noemt op waar de perspectiefnota over zwijgt. Hij vindt bijvoorbeeld dat duurzaamheid veel te weinig aandacht krijgt. Hij heeft het over wethouders die “niet kiezen, niet investeren en geen nieuw beleid uitzetten”, uit angst voor een oordeel van de tweede kamer dat Haren beter samengevoegd kan worden met Groningen en Ten Boer. Dieta Praamstra (Christen Unie) haalt er een Bijbelverhaal bij: “De laatste twee jaren is de oogst binnengehaald, wat door de vorige colleges gezaaid en begoten is”. Burgemeester Pieter van Veen geeft toe dat de ambities er niet van af spatten maar herhaalt het uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders. Er is de voorkeur gegeven aan het op orde brengen van de financiën en al die dingen te doen die wij noodzakelijk achtten en niet uitgesteld konden worden”. Het jaar 2018 wordt gezien als een jaar van overgang. Pas als er duidelijkheid komt over herindeling of zelfstandigheid kan er een langdurig perspectief worden geboden. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft financiën in haar portefeuille en wijst er op dat de perspectiefnota een voorbereiding is op de begroting van 2018, die in het najaar besproken zal worden. Er is dus nog ruimte om over nieuwe investeringen te praten. Het jaar 2016 is ondanks de onverwachte asbestsanering aan de Waterhuizerweg (kosten €913.000,-) afgesloten met een klein tekort van 281.000,-. Voor 2017 wordt een tekort verwacht van €30.000,- maar voor 2018 wordt een overschot verwacht van €500.000,-. Wethouder Michiel Verbeek (D66) voegt hieraan toe dat volgens hem het huishoudboekje op orde is. “Er staat behoorlijk wat in de koelkast en u kunt er wat bijzetten of iets uithalen”. Helga Kouwenhoven