Gezond Verstand Haren strijd voor nieuwe brandweerkazerne Haren

HAREN - Gedeputeerde Staten van Groningen hebben geen goedkeuring gegeven tot nieuwbouw van de brandweerkazerne en vernieuwing van de gemeentelijke werkplaats In Haren.  Het financiële risico zou te groot zijn. Gezond Verstand Haren is het hier niet mee eens en wil dat de bestuursrechter oordeelt over het besluit van provincie tot uitstel nieuwbouw Brandweerkazerne en herbouw ‘bureau woonomgeving’ van de gemeente Haren.

Gezond Verstand Haren: "Dit besluit voor nieuwbouw van de brandweerkazerne en vernieuwing van de gemeentelijke werkplaats was het resultaat van jarenlang overleg tussen de gemeente Haren en de Veiligheidsregio. Dit raadsbesluit had de instemming van de Veiligheidsregio, waarvan de burgemeester van Groningen voorzitter is en waarin ook de burgemeester van Ten Boer zitting heeft. De Veiligheidsregio heeft zelfs de huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift al gekocht van de gemeente. Toch hebben Groningen en Ten Boer aan de provincie laten weten dat zij het niet eens zijn met dit besluit. De provincie laat nu de wens van deze beide gemeenten tot herindeling met Haren zwaarder wegen dan de zorgplicht van de gemeente Haren voor de werkomstandigheden van haar medewerkers en van de vrijwillige brandweer. Door zo inbreuk te maken op de autonome positie en verantwoordelijkheid van de raad van Haren worden de medewerkers van de vrijwillige brandweer en van de gemeentelijke uitvoeringsdienst ernstig benadeeld. Bovendien gaat de provincie eraan voorbij dat het nog onzeker is of het kabinet en het parlement zullen instemmen met herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer."

In beroep

Volgens de fractie van Gezond Verstand Haren gaat de provincie voorbij aan de zorgvuldige afwegingen van de raad van de gemeente Haren, mede ingegeven door de adviezen van de veiligheidsregio en de medewerkers van de vrijwillige brandweer en bureau woonomgeving. De noodzakelijke verbetering van hun werkomstandigheden duldt volgens deze fractie geen uitstel. Daarom roept zij het College van B & W van Haren met klem op gebruik te maken van de mogelijkheid beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van het besluit van de provincie.