VVN begeleidt fietsers bij omleidingsroute Fietsroute Plus

HAREN -   Reef Infra start maandag 26 juni met de aanleg van het resterende tracé van de Fietsroute Plus Haren - Groningen. Te beginnen met het verbreden van het vrij liggende fietspad tussen de Esserweg en de kruising met de Dilgtweg. Hiervoor worden fietsers tijdelijk omgeleid over de hoofdrijbaan van de Kerklaan.

Omleiding

Een omleiding voor fietsers leidt soms tot verwarring; de dagelijkse routine wordt verbroken. Daardoor zijn fietsers vaak geneigd hun eigen weg te zoeken. Om dit in goede banen te leiden heeft Reef Infra Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd in de eerste week van de werkzaamheden ondersteuning te bieden. De vrijwilligers van VVN zijn in de ochtend- en avondspits aanwezig om fietsers uitleg te geven over de omleiding. Zij doen dit onder andere door mensen aan te spreken en het uitdelen van flyers.

Aanwezigheid VVN

Door de inzet van de vrijwilligers van VVN is de verwachting dat minder verkeersdeelnemers ervoor kiezen door het werkvak te rijden. En dat er meer begrip is voor de werklui die proberen zo snel en efficiënt mogelijk te werken, zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. De vrijwilligers van VVN staan van maandag 26 tot en met 30 juni tussen 07.30 - 09.30 en 16.00 - 18.00 uur bij het begin en einde van de omleidingsroute. Deze aanpak is een unieke samenwerking tussen een wegenbouwer en maatschappelijke organisatie, die elkaar vinden binnen het thema verkeersveiligheid. De aanwezigheid van Veilig Verkeer Nederland is onderdeel van de Best Value Procurement-aanpak (BVP) die Reef Infra bij dit werk hanteert. Deze aanpak leidt tot een tevreden omgeving en tot zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en weggebruikers. Door de spitsbegeleiding van VVN te combineren met sturingsborden gaat Reef Infra uit van een hoge mate van naleving van de verkeersdeelnemers. En dat maakt het voor zowel weggebruikers als wegwerkers een stuk veiliger. Wethouder Mathilde Stiekema van de gemeente Haren laat weten “trots te zijn op deze unieke samenwerking tussen gemeente, Reef Infra en VVN. Door deze aanpak van aanbesteding (BVP) maken wij meer gebruik van de kennis en kunde van alle partijen. Dit creëert nieuwe kansen om het werk nog beter aan te pakken.” Partners Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties